مقدمه کتاب صدف نبوت 2

اعوذ بالله السمیع العلیمبسم الله الرحمن الرحیم
الّلّهم صلّ علی محمّد آل محمد و عجّل فرجّهم
ای سلمان! وای بر آنان! میخواهند فرزندان مرا، حسن «علیه السلام» و حسین «علیه السلام» را یتیم کنند؟ به خدا سوگند ای سلمان! از در مسجد جایی نمیروم تا این که پسرعمویم را با چشمان خودم سالم ببینم.سلمان نزد حضرت علی «علیه السلام» برگشت و فرمایش سیّد بانوان را بازگو کرد.آقای متقیان از جا بلند شد و از مسجد بیرون آمد.هنگامی که چشم حضرت به نگاه امیرالمؤمنین «علیه السلام» افتاد خود را بر شانههای مولیالموالی افکند و میفرمود: "روحم فدای تو و جانم سپر بلای تو. ای ابالحسن! تو اگر خوب باشی من با توام و اگر هم در شرایط بد و وحشتناک، بازهم من با توام".آن وقت هر دو با هم گریستند. درود و رحمت خداوند بر ایشان.این چه شخصیتی است که از وجه خدا، دست خدا، چشم خدا، گوش خدا و زبان خدا دفاع میکند؟فاطمه «سلام الله علیها» چه فردی را در پناه خود گرفته است؟ علم خدا و دارایی خدا، قدرت خدا و مشیت خدا به دست علی «علیه السلام» است؛ علی «علیه السلام» نمودار تمام اسماء الله الحسنی و صفات العلیا است.نگهبانی و نگهداری مُظهر عجایب قدرت خدا و سرّالاسرار خواستههای خدا چه مصداق زیبا و بالایی دارد!علی «علیه السلام» امامِ فاطمه «سلام الله علیها» و فاطمه «سلام الله علیها» حافظِ علی «علیه السلام» . علی «علیه السلام» اول مظلوم عالم و فاطمه «سلام الله علیها» اول فریادرس اوست.اگر فاطمه «سلام الله علیها» مظلومترین، غریبترین، تنهاترین و بیپناهترین رهبر را رها میکرد بیتردید اسلام همان روز تمام میشد و ایمان نابود میگشت. اگر علی «علیه السلام» امام امامان است و ولیّ اولیا، فاطمه «سلام الله علیها» هم حجت حجج خداوندگار است. با این پیوند خدایی است که علی «علیه السلام» خانهنشین میشود اما قرآن و قبله، نماز و روزه، زکات و جهاد، اسلام و ایمان را حفظ میکند. فاطمه «سلام الله علیها» علی «علیه السلام» را نجات میدهد تا علی «علیه السلام» دین پدرش را نجات دهد.اگر علی «علیه السلام» نبود هیچ میراثی از پیامبر «صلی الله علیه وآله وسلم» بر جا نمیماند؛ همانطور که برای تنها وارث پیغمبر «صلی الله علیه وآله وسلم» جز دلشکستگی باقی نگذاشتند تا امروز قرآن و قبله و دیگر نمادهای اسلام چطور میماند؟اول فاطمه «سلام الله علیها» شهید شد سپس علی «علیه السلام» سپس حسن «علیه السلام» و آنگاه حسین «علیه السلام» اگر فاطمه «سلام الله علیها» زنده میماند چطور علی «علیه السلام» را شهید میکردند؟سیّد شهدا صلوات الله علیه و آله و سلم تجسم مظلومیت فاطمه «سلام الله علیها» و علی «علیه السلام» بود. فاطمه «سلام الله علیها» حتی صد روز هم پس از پدر زنده نماند و حسین «علیه السلام» حتی صد یاور هم نداشت. علی «علیه السلام» سی سال صبر کرد و حسین سی روز حسن مجتبی «علیه السلام» آن هنگام که پارههای جگر خود را در تشت مشاهده فرمود به برادر کوچکتر رو کرد و نالید که «لایوم کیومک یا ابا عبدالله.» زینب «سلام الله علیها» سرور صابران جهان هنگامی که سر مولای خود را در تشت طلا دید یادِ مادر دل شکستهاش میکرد که دست حسن و حسیناش « علیهماالسلام» را گرفته بود و در خانة انصار و مهاجران را میزد و عهد و پیمانشان را به یادشان میآورد.این پسر پدر خیبر شکن است این فرزند نابودکنندة بتها است که این چنین در خون تپیده است بتشکن حقیقی حسین «علیه السلام» بود که جان مقدس خود را فدای خدای خود کرد. حسین «علیه السلام» با سر بریدهاش نور لا اله الا الله را ابدی کرد.حسین «علیه السلام» عشق خداوند را خرید و قیمت و عظمت خاطرخواهی خدا را به همه نشان داد. فاطمه و علی «علیه السلام» حسین «علیه السلام» خود را که از میان زمینیان پر میکشید در آغوش میکشیدند و او را در میان آسمانیان بالا میبردند تا پیش خدا؛ و زینب «سلام الله علیها» اینها را میدید.یزید قصد جان امام قنوتآوران، زینت بندگان و سرور سجدهکنندگان کرد امام «علیه السلام» پاسخ یزید را در مجلس داده بود و یزید پرسیده بود مگر علی «علیه السلام» پسر حسین کشته نشده است؟آنگاه دستور داد ایشان را ببرند که زینب «سلام الله علیها» کاری فاطمی کرد پیش آمد و گفت: «اگر جان زینالعابدین، سید الساجدین را میخواهی نخست بگو مرا بکشند. به خدا به او دست نمییابی مگر از روی جنازة من». علی «علیه السلام» به سربازی و جانبازی برای محمد «صلی الله علیه وآله وسلم» افتخار میکند آنجا که جای ایشان در بسترشان خوابید و جانش را سپر بلای ایشان کرد و فاطمه «سلام الله علیها» به حفظ علی «علیه السلام» مینازد. اما کجاست کسی که فاطمه «سلام الله علیها» را حفظ کند؟فاطمه «سلام الله علیها» شبها در خانه چنان میگرید که مردم مدینه نمیتوانند بخوابند و روزها مردم به عیادت او میروند یک روز میشنوند که فاطمه «سلام الله علیها» به زیارت حمزه رفته است. راستی حمزه کجاست؟ جعفر کجاست؟ ابوطالب، خدیجه، عباس : و دلاورهایی مانند آنها آیا دیگر وجود ندارند؟یک روز میشنوند که بلال اذان میگوید و حسن و حسین علیهماالسلام دامن او را میگیرند که بس کن اگر میخواهی مادر ما را زنده ببینی بس کن!و یک روز هم خبردار میشوند که غلام خلیفه و زورگیرهایش میخواهند به خانة او حمله ببرند.مردم همه تماشا میکنند، درِ خانة علی «علیه السلام» آتش روشن میکنند، حمله میکنند و در خانه را میشکنند و علی «علیه السلام» را دست بسته بیرون میآورند.علی «علیه السلام» برادر محمد «صلی الله علیه وآله وسلم» ، جانشین او، وزیر او، وصی او، فاتح خیبر، قهرمان تمام جنگهای پیامبر «صلی الله علیه وآله وسلم» کشندة تمام قلدرها و خردکنندۀ گردنهای همۀ گردنکشان را دست بسته میکشند و میبرند خردمندان میدانند این چه معنایی دارد.فاطمه «سلام الله علیها» جان خود را بر سر دفاع از علی «علیه السلام» میگذارد و راهی کنار پدر میشود.علی «علیه السلام» از حسین «علیه السلام» هم تنهاتر بود از حسین «علیه السلام» هم مظلومتر بود و از او قویتر و شجاعتر.مردم تماشاچی همه دیده بودند که علی «علیه السلام» شمشیر میکشد و چگونه لشگرها را از پیش رو برمیدارد؛ آنها این روز و این ساعت و این لحظه را چطور باور کنند؟ نباید ببینند همه روی کولِ پشتبامها سوار شدهاند تا ببینند فارِسِ عرب (پهلوان عرب) و یکّه تاز حجاز برای حفظ دین خدا و میراث رسول خدا «صلی الله علیه وآله وسلم» حاضر شده است تا دست بسته ببرندش و فاطمه تنها یار او بود.تنهایی حسین «علیه السلام» را در ظهر عاشورا دیدهای؟ آنجا که فریاد میزند اگر دین ندارید لااقل، «کونوا احراراً فی دنیاکم» اما ظاهراً با علی «علیه السلام» نتوانستند حتی لحظهای هم احرار باشند.جلوی چشم او خانهاش را به آتش کشیدند.قصه فاطمه «سلام الله علیها» از تمام قصههای دیگر سواست و تنها مثال حقیقتی برای ماجرای او ماجرای کربلاست.علیاصغر «علیه السلام» مثالی است برای محسن «علیه السلام» خیمهها برای خانة علی «علیه السلام» حرمله برای قنفذ و شمر و خولی و ابن سعد و ابن زیاد و یزید برای امثالشان.جز حسین «علیه السلام» کس نمیتوانست این مظلومیت را به همه عالم نشان دهد.آری شما که این کتاب را مطالعه میکنی چه خواننده باشی و چه شنونده در هر حال کمک کار خانوادة پیغمبری «صلی الله علیه وآله وسلم» سینهزن، زنجیر زن، گریه کن و همه خلاصه در این دستگاه جایی دارند و در دفتر و کتابی نامشان ثبت شده است؛ حتی سیاهپوشان و چایینوشان مجالس.هر قطرة اشک شما مایة رشک اهل بهشت است. حسین «علیه السلام» سیدالشهدا و امام السعداء «علیه السلام» فرمود "شیعتی مهما شربتم ماء عذب فاذکرونی".و امام صادق «علیه السلام» فرمود: "ثواب یادکنندة حسین «علیه السلام» به هنگام نوشیدن آب از عبادت ثقلین برتر است." فاطمه «سلام الله علیها» آبروی خدا را خریده است تا همه بفهمند که میشود؛ حسین «علیه السلام» هم قیمت این خرید است. فاطمه «سلام الله علیها» حسن حسین و محسناش علیهماالسلام را در راه خدا یک یک پرداخت کرده است و چه قیمت گرانی! شریفتر و قیمتیتر از این جواهرات دیگر چه چیزی وجود داشته است.آنها بهترین پدر و مادرها، بهترین پدربزرگها، بهترین عموها، بهترین جاها و بهترین زمانها را داشتهاند. چه کسی از آنها شریفتر و چه چیزی از ایشان قیمتیتر است؟ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم عالیترین مصداقش فاطمه «سلام الله علیها» است. یاری علی «علیه السلام» یاری خداست و بس و شما مداحان، شاعران، ذاکران و مخاطبان مجالس روضه، یاوران حضرت فاطمه «سلام الله علیها» هستید.خدای متعال فرمود: "اُذکرونی أذکرکم" به یادم باشید به یادتان هستم.یاد فاطمه زهرا «سلام الله علیها» که جان و دل پیغمبر «صلی الله علیه وآله وسلم» خداست، یاد پیغمبر «صلی الله علیه وآله وسلم» است و یاد ایشان یاد خداوند متعال؛ همانطور که فرمود: «من زارنی فقد زار الله و من زارالحسن و الحسین فقد زارنی»همانطور که فرمود: "هرکس فاطمه «سلام الله علیها» را خشنود سازد مرا خشنود کرده است و هرکس مرا خشنود کند خداوند را خشنود کرده است."پس ثواب و اجر اه

خبر داغ

عصر شعر عاشورایی / شعر خوانی محمد سعید میرزایی

رسم اهل ادب/ مداحی واجب، مداحی مستحب، مداحی حرام

حاج اصغرسعیدمنش / این دل تنگم عقده ها دارد...

قال رسول الله صل الله علیه واله و سلّم

همـانا در نهــان مـردم بـا ایمـان، معـرفت و شنـاختی نسبت بـه امــام حسیـن علیه السلام نهفته است.

(البحار: جلد 43، صفحه 271)
مسئله روز

مسئله : اگر برای مسح، رطوبتی در کف دست نمانده باشد نمی‌تواند دست را با آب خارج، تر کند، بلکه (آقای سیستانی:... باید از ریش خود رطوبت بگیرد و با آن مسح نماید و گرفتن رطوبت از غیر ریش و مسح نمودن با آن محل اشکال است.) باید از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد و با آن مسح نماید.

(آقای بهجت:... بنابر احتیاط باید اول از تری موی ریش و ابرو کمک بگیرد و اگر در آنها تری نبود از دست‌ها رطوبت می‌گیرد.)

آیت‌الله مکارم: اگر رطوبت کف دست خشک شود می‌تواند از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد با آن مسح کند، ولی از آب خارج جایز نیست و اگر فقط به اندازۀ مسح سر رطوبت دارد سر را با همان رطوبت مسح کند برای مسح پاها از اعضای دیگر، رطوبت بگیرد.

 (توضیح‌المسائل‌مراجع،مسأله 257)

اینستاگرام

پنل کاربری

کلیه حقوق مادی و معنوی مطالب متعلق به موسسه هنر و ادبیات هلال می باشد
طراحی و برنامه نویسی گروه فاواتک