اشعار استاد غلامرضا سازگار ویژه عید غدیر خم

 

*عید غدیر         برگرفته از کتاب صیام تا قیام 1 / استاد غلامرضا سازگار

 

وجود محفل عید است و عید عید غدیر

مبارک است به خلق و خدای حی قدیر

ز سنگ و کوه و در و دشت و باغ و نخل و گیاه

رسد به اوج سماوات نغمۀ تکبیر

کسی که بود امیر تمام عالم ها

دوباره خوانده امیرش خدای حی قدیر

پیمبران همه قرآن گرفته اند به دست

کنند آیۀ اکملت دینکم تفسیر

فرشتگان ز پر و بال و حوریان از زلف

پراکنند به خاک غدیر مشک و عبیر

نموده دست علی را بلند ختم رسل

که ای مهاجر و انصار از صغیر و کبیر

رسیده حکم به من از خدای عزوجل

که قادر است و حکیم است و ناظر است و بصیر

سه بار حکم خداوند شد به من نازل

من آن نیم که به ابلاغ آن کنم تقصیر

هر آنکه را که منم رهبر و منم مولا

علی بر اوست امام و علی بر اوست امیر

کسی که پشت کند بر علی ز بخل و حسد

در افکنند به رویش به قعر نار سعیر

علی به عمر زمان و علی به کل مکان

خدای راست سفیر و رسول راست وزیر

علی است رهبر آزاد مرد کل جهان

که دیو نفس ورا لحظه ای نکرده اسیر

علی است عالم رحمت، علی است عالم دهر

علی است فیض مدام و علی است خیر کثیر

علی امام امامان و انبیای سلف

علی است نور و علی کوثر و علی تطهیر

علی معلم آیات وحی در تأویل

علی مکمل دین خداست در تعبیر

علی است تیغ خداوند در نیام قضا

علی است تیرالهی به چلۀ تقدیر

علی است رهبر و مولا و مقتدای شما

که علم دارد و اخلاص دارد و شمشیر

علی کسی است که مؤمن از او جدا نشود

اگر کشند به تیغش وگر زنند به تیر

الا الا بشتابید بهر بیعت او

تمام از زن و مرد و جوان و کودک و پیر

علی است سلسله دار شما مسلمانان

که نفس را ز ازل بسته در غل و زنجیر

علی امین و علی مؤمن و علی ایمان

علی نجات و علی منجی و علی است مجیر

علی کسی است که در سایۀ عبادت حق

به یک اشاره کند آفتاب را تسخیر

بدون نور علی خلق ظلمت محض اند

الا که نور بگیرید از این سراج منیر

الا وصی و دم و لحم و نفس پیغمبر

الا تمام رسل از سوی خدات بشیر

تو دست و صورت و چشم و زبان حق باشی

چگونه وصف تو را با قلم کنم تقریر

اگر اراده کنی فرش را برند به عرش

وگر اشاره کنی عرش را کشند به زیر

همه ولایت تکوینی ات به اذن خداست

جز این عقیده گرم هست بایدم تکفیر

مگر نه ختم رسل ماه را نمود دو نیم

مگر نه مهر به دست تو باز شد ز مسیر

لباس فقر و سریر خلافت این عجب است

تفاوتی نکند نزد تو امیر و فقیر

نکرده عقد، تو دادی طلاق دنیا را

که تو بلند مقامی و اوست پست و حقیر

هزار دام به راهت نهاد و بگسستی

چنان که پاره شود ریسمان به پنجة شیر

به جز تو کس نفرستاده، ای خدا خصلت

برای قاتل خونخوار خویش کاسة شیر

عدو ز دشمنی و دوستان تو از ترس

فضائل تو نگفتند و گشت عالم گیر

خدا کند برسد دانش بشر آنجا

که خطبه های بلند تو را کند تکثیر

کجا امام توان یافت چون تو یا مولا

که بهر پیرزنی طبخ نان کند ز خمیر

پس از تو، پیشتر از تو، ندیده چشم جهان

زعیم خاک نشین و امام عرش سریر

اگر تمامی عالم دهند پشت به هم

به جنگ تو، نکند در شجاعتت تأثیر

امام بعد پیمبر علی بود "میثم"

بگو به خصم برو از حسد بسوز و بمیر


 

*عید غدیر         برگرفته از کتاب صیام تا قیام 1 / استاد غلامرضا سازگار

 

هوالغنی الحمید هو العلی الکبیر

هو الغفور الرحیم هو اللطیف الخبیر

هوالولی الودود هو السمیع البصیر

هو الرئوف الکریم هو الولی القدیر

که در تمام وجود گرفته عید غدیر

عیدی بس جانفزا عیدی بس دلپذیر

عید خدای جلی عید ولای علی

عید رسول خدا عید بزرگ علی

 

عید تمام نعم نعمت بی حد شده

ملک خدا سر به سر خلد مخلد شده

شادتر از خلق خود،خالق سرمد شده

آیۀ اکمال دین هدیه به احمد شده

معرف شیر حق رسول امجد شده

بلکه محمد علی، علی محمد شده

ثنای حیدر کنید علی علی سر کنید

بَلّغ ما اُنزل اِلیکَ از بر کنید

 

ندای اکمال دین عیدی خاص خداست

حیات دین خدا از این مبارک نداست

تمام عالم پر از علی علی یک صداست

وجودش از هم جدا هر که ز حیدر جداست

علی سراج المنیر علی طریق الهداست

طریق تا انتها سراج از ابتداست

عروج حق تا علی است تمام دین یا علی است

بخوان بخوان جبرئیل بگو که مولا علی است

 

زعیم خلق جهان علی است آری علی است

رسول را جان جان علی است آری علی است

کتاب حق را زبان علی است آری علی است

خطاب حق را بیان علی است آری علی است

امام پیش از زمان علی است آری علی است

بهشت را میزبان علی است آری علی است

جان پیمبر یکی است ساقی کوثر یکی است

چه باک از دشمنان بگو که حیدر یکی است

 

ندای قرآن علی نظام قرآن علی است

حروف قرآن علی کلام قرآن علی است

صلاة قرآن علی صیام قرآن علی است

پیام قرآن علی امام قرآن علی است

قوام قرآن علی نظام قرآن علی است

تمام دین نه، بگو تمام قرآن علی است

قیام یعنی علی قعود یعنی علی

رکوع یعنی علی سجود یعنی علی

 

امیر پیش از وجود امیر شد در غدیر

سفیر ملک ازل سفیر شد در غدیر

به خاتم الانبیا وزیر شد در غدیر

مدار شد در غدیر مدیر شد در غدیر

مشار شد در غدیر مشیر شد در غدیر

بشیر شد در غدیر نذیر شد در غدیر

الا تمام ملل به ذات حی ازل

علی است خیر البشر علی است خیرالعمل

 

امام ما کیست کیست فاتح خیبر علی است

فاتح خیبر علی جان پیمبر علی است

جان پیمبر علی ساقی کوثر علی است

ساقی کوثر علی مظهر داور علی است

مظهر داور علی اول و آخر علی است

اول و آخر علی حیدر، حیدر علی است

شیعه فقط حیدری است ز خصم حیدر بری است

هر که علی را فروخت دوزخ را مشتری است

 

مشام خصم علی کجا و بوی بهشت

علی است بوی بهشت علی است روی بهشت

شیعۀ او راست پا بر سر کوی بهشت

علی است خلق بهشت علی است خوی بهشت

شیعه کند کار خضر بر لب جوی بهشت

آی علی دوستان پیش به سوی بهشت

نجاتتان سرنوشت بهشت تان در سرشت

بهشت یعنی غدیر غدیر یعنی بهشت

 

سقیفه آن سو برو غدیر از آن ماست

غدیر توحید ما غدیر ایمان ماست

غدیر پیوند ما غدیر پیمان ماست

غدیر در روز حشر صراط و میزان ماست

غدیر تفسیر نور غدیر فرقان ماست

غدیر فردوس ماست غدیر رضوان ماست

مپرس ما کیستیم چه بوده و چیستیم

به جان مولا قسم سقیفه ای نیستیم

 

بت شکن کعبه بر دوش نبوت یکی است

برادر مصطفی روز اخوت یکی است

امیر خیبر ستان به دست قدرت یکی است

علی اگر شد امام تمام امت یکی است

رسول اگر حکم کرد حکم رسالت یکی است

اگر دوبین نیستی غدیر و بعثت یکی است

هماره این یاد ماست فیض خداداد ماست

حرا و خم غدیر کعبۀ میلاد ماست

 

اگر چه بین دو یار سه یار شد فاضله

فقط به شأن علی است روایت منزله

محمد است و علی حلقۀ یک سلسله

هر که جدا از علی است جداست از قافله

نامۀ اعمال اوست نوشتۀ باطله

به دوزخش نیست جز شرار آتش صله

"میثم" اگر میثمی، میثم تمار باش

دل ببر از جان و سر در طلب یار باش


 

*سرود عید غدیر            برگرفته از کتاب صیام تا قیام 1 / استاد غلامرضا سازگار

 

پیک خدا شد هم سخن با رسول‌الله

بلغ ما انزل الیک یا رسول‌الله

عید غدیر است امر خطیر است

احمد بسیر است حیدر امیر است

ای جان ختم المرسلین عیدت مبارک

مــولا امیــرالمـؤمنین عیدت مبارک

 

عید تمام نعمت و اکمال دین است

عید رضایت خدا از مؤمنین است

کوثر به جام است عید قیام است

حق را پیام است حیدر امام است

ای جان ختم المرسلین عیدت مبارک

مــولا امیــرالمـؤمنین عیدت مبارک

 

ای اهل عالم بشنوید از رسول‌الله

ذکر خوش الهم والِ من واله

دل غرق نور است شادی و شور است

شعر و شعور است روز سرور است

ای جان ختم المرسلین عیدت مبارک

مــولا امیــرالمـؤمنین عیدت مبارک

 

ما جز امیرالمؤمنین رهبر نداریم

یک لحظه دست از دامن او بر نداریم

یار الستیم عهدی که بستیم

تا زنده هستیم در راه هستیم

ای جان ختم المرسلین عیدت مبارک

مــولا امیــرالمــؤمنین عیدت مبارک

 

تو کبریا را مظهری مولا علی جان

سرتا قدم پیغمبری مولا علی جان

شاه ولایت شمس هدایت

بحر عنایت جانم فدایت

ای جان ختم المرسلین عیدت مبارک

مـولا امیـرالمــؤمنین عیدت مبارک

 

یار و هم آغوش نبی یا علی مولا

بت‌شکن دوش نبی یا علی مولا

یار پیمبر فاتح خیبر

ساقی کوثر شافع محشر

ای جان ختم المرسلین عیدت مبارک

مــولا امیـرالمـؤمنین عیدت مبارک

 

تو مصطفی را تا ابد قائم مقامی

ختم رسل را جانشین ما را امامی

شمس‌الضحایی نور الهدایی

سرّ خدایی سعی و صفایی

ای جان ختم المرسلین عیدت مبارک

مــولا امیـرالمـؤمنین عیدت مبارک


 

*غدیر                برگرفته از کتاب صیام تا قیام 2 / استاد غلامرضا سازگار

 

سلام خلق و خداوندگار حی قدیر

به سرزمین غدیر و به روز عید غدیر

غدیر، عید همه عیدهای خلق و خدا

غدیر، روز علی، روز گفتن تکبیر

غدیر عید خدا، عید جن و انس و ملک

غدیر عید نبوت، غدیر امر خطیر

غدیر روز بزرگی که با بیان نبی

تمام دین خداوندگار شد تفسیر

غدیر دست وسیع تمام رحمت‌ها

غدیر مرکز نوری که گشت عالمگیر

غدیر روز سرود علی ولی الله

سرود مشترک خلق و ذات حی قدیر

غدیر عید زمان‌ها و نسل‌ها تا حشر

غدیر عید همه خلق از صغیر و کبیر

کمال دین بـه همـه انبیا مبارک باد

خجسته عید علی بر خدا مبارک باد

 

غدیر بر دل اهل نفاق، تیر خداست

غدیر بال بلند عروج اهل ولاست

غدیر نقطۀ یاس منافقین تا حشر

غدیر جشن امید زُراره زهراست

غدیر عید بزرگی که جن و انس و ملک

ندا دهند همه یک صدا: علی مولاست

غدیر، سفرۀ گستردۀ خدا بر خلق

غدیر، روضۀ سرسبز جنۀ‌الاعلاست

بیا ز قول نبی خطبۀ غدیر بخوان

بخوان که وحی خداوندگار بی‌همتاست

بخوان ثنای علی را، بخوان، به خلق بگو:

که عید عید ولایت که عید عید خداست

بخـوان خطابـۀ عیـد غـدیـر را امروز

بخوان بخوان که شناسی امیر را امروز

 

امیر صف شکن کار زار کیست؟ علی

کسی که داشت به کف ذوالفقار کیست؟ علی

نه مرد بدر فقط، مرد خیبر و احزاب

نه یار غار، بگو یار یار کیست؟ علی

امام فاطمه، جان نبی، ابوالحسنین

ولی حضرت پروردگار کیست؟ علی

به آن خدا که خدای علی است می‌پرسم:

که در کنار خدا شهریار کیست؟ علی

کسی که جای نبی خفت و جان گرفت به کف

خدا نمود به او افتخار، کیست؟ علی

فراریان احد! آن کسی که روز احد

نمود خصم ز تیغش فرار، کیست؟ علی

کسی که روز بزرگ غدیر از او اسلام

گرفت تا به ابد اقتدار کیست علی

علی مقـام ولایت ز ذوالجلال گرفت

به روی دست نبی از خدا مدال گرفت

 

یگانه آینۀ نور سرمد است علی

علی است عین محمّد، محمّد است علی

هزار غاصب اگر حق او بگیرد باز

بدان وصیِ بلافصلِ احمد است علی

جلال و قدر خداداده را خدا داده

مؤیِد است و خدا را مؤید است علی

خداست نامتناهی، ولی خدا داند

که عبد بوده، ولی عبد بی‌حد است علی

زمام عالم و آدم بوَد در انگشتش

مگر نه اینکه خداوند را ید است علی

صراط جمع ندارد، به انحراف مرو

که در صراط خدا خط ممتد است علی

بهشت باغ و گل و نخل و میوه نیست عزیز

خدا گواست که خلد مخلد است علی

کسی که دیـد جمال عـلی، بهشت، بهشت

به خنده گفت همانا علی، علی است بهشت

 

علی کسی است که دین سایه‌ای ز قامت اوست

سلامت همه اسلام در سلامت اوست

بگو شوند به کل فضائلش منکر

همان وجود علی مدرک امامت اوست

علی که خاک نشین نیست گر به خاک آمد

خدا گواست که از کثرت کرامت اوست

به خلد رحل اقامت گر افکنَد، عیب است

کسی که بر سر کوی علی، اقامت اوست

حلال زادگی شیعه ثبت و مستند است

همان ولایت مولا علی علامت اوست

شهامت علی از فتح بدر و خیبر نیست

گذشتن از همۀ حق خود شهامت اوست

صدای نالۀ زهرا شنیدن از پس در

گواه منزلت و صبر و استقامت اوست

علـی ز سلطنت روزگـار عـارش بـود

جهان به دیده کم از کفش وصله دارش بود

 

به جز خدای نداند کسی که حیدر کیست

علی است جان پیمبر، ولی پیمبر کیست

از آن کسی که ز خیبر فرار کرد بپرس:

کسی که کرد به یک حمله فتح خیبر، کیست؟

بـرادران مسلمـان! قسم بـه ذات خـدا

کسی که گشت به ختم رسل برادر، کیست؟

نـداد فـاطمه را مصطفی بـه ایـن و بـه آن

کسی که فاطمه را گشت کفو و همسر کیست؟

الا الا ز تمــام پیمبـران پـرسیـد:

کسی که هست به دوشش لوای محشر کیست؟

کسی که یک تنه شد یار مصطفی به احد

خرید رنج نود زخم را به پیکر، کیست؟

بیـا ز قـول نبی خطبـۀ غدیـر بخـوان

در این خطابه عیان می‌شود که رهبر کیست

کسی که حق علی را ربود و فخر نمود

در این مقـام علی هم اگر نبود، نبود

 

نه هر که گشت محمّد، پیمبری داند

نه هر که حق علی بُرد، رهبری داند

نه هر  که مسند حیدر گرفت و تند نشست

میان معرکۀ جنگ، حیدری داند

نوشته‌اند بر آن در که سوخت از آتش

چگونه عدل کُشی دادگستری داند

علی شناس یکی بود و او محمّد بود

«که قدر گوهر یکدانه گوهری داند»

به دست و تیغ و جوانمردی علی سوگند

فقط علی است که اسلام پروری داند

زبان شعر کجا، وصف او کجا؟ هرگز

نه عنصری نه نظامی نه انوری داند

مقام سائل او را به سلطنت ندهند

گدای درگه او کیمیاگری داند

چگونـه خواست فلانی ستـد برابر او؟

کم است از آنکه نهد رو به کفش قنبر او

 

مقام و زمزم و رکن و حرم علی است علی

امام لوح و امام قلم علی است علی

به خواجه دو سرا ختم انبیا احمد

برادر و وصی و لحم و دم علی است علی

کسی که نفس رسول خدا به «انفسنا»ست

به نفس پاک پیمبر قسم علی است علی

وفا علی است، مروت علی است، عدل علی است

تمام جود، تمام کرم علی است علی

ز بدر تا شب قدر آنکه جان به دست گرفت

ستاد محکم و ثابت قدم علی است علی

کسی که قلب حرم زادگاه او گردید

حرم به مقدم او شد حرم علی است علی

کسی که پیش دو چشمش سپاه غم برخاست

نیوفتاد به ابروش خم علی است علی

کم است گویم اگر از صحابه برتر بود

علی نبـود پیمبـر ولـی پیمبـر بـود

 

جهان به کام عدم بود و یا علی می‌گفت

علی هماره خدا و خدا علی می‌گفت

چو خواست آدم خاکی ز جای برخیزد

به پا ستاد و به صوت رسا علی می‌گفت

صدای یا علی از رود نیل بر می‌خواست

به دست حضرت موسی، عصا علی می‌گفت

به غزوه و احد و بدر و خیبر و احزاب

نبی قدم به قدم ذکر «یا علی»می‌گفت

قرار بود شود کعبه زادگاه علی

که خشت خشت حرم ز ابتدا علی می‌گفت

گر آفتاب بگوید علی، تعجب نیست

خدا سخن، شب معراج، با علی می‌گفت

حسن هماره توسل به حضرتش می‌جست

حسین هم به صف کربلا علی می‌گفت

امام و راهبر اولیا علی است علی

هماره با همه انبیا علی است علی

 

تویی بزرگ و همه عالمت حقیر علی

تویی کبیر و جهان کودک صغیر علی

امیر شهر کجا و فقیر کوچه کجا؟

تو را امیر توان گفت یا فقیر، علی؟!

اسیر نفس نگشتن نه مدح توست که نفس

همیشه بوده به زنجیر تو اسیر علی

به آن خدا که محمد رسول اوست قسم

پس از رسول تویی بر همه امیر علی

تو بی نظیرترین مرد عالمی مولا؟

چنان که نیست خداوند را نظیر علی

به گندمی دهد آدم بهشت، لیک تو را

شکم ز نان جوین هم نگشت سیر علی

اگر شود دو جهان زیر و رو هزاران بار

تویی رسول خداوند را و وزیر علی

همیشه روح محمد بود به پیکر تو

همیشه منبر پیغمبر است منبر تو

 

که جای دست خدا پا نهاد غیر از تو؟

که روی دوش نبی ایستاد غیر از تو؟

پس از نبی که تو را خود امام خواند و امیر

مرا امام و امیری مباد غیر از تو

به ذات خالق منان به حرمت کعبه

نداشت ذات خدا خانه زاد، غیر از تو

که برد پیش‌تر از من دل مرا از دست

که دست بر روی قلبم نهاد غیر از تو؟

نبود و نیست به عالم زمام‌داران را

برای نوع بشر عدل و داد، غیر از تو

که بین معرکه بخشیده خصم را شمشیر

چه کس به قاتل خود شیر داد غیر از تو؟

قسم به اشک یتیمان، به پیش اشک یتیم

که لرزه بر بدنش اوفتاد غیر از تو؟

چنان که دور نبی حیدری به غیر تو نیست

پس از رسول خدا رهبری به غیر تو نیست

 

غدیر بود که اسلام از او کمال گرفت

غدیر بود که از کافران مجال گرفت

غدیر بود که شیعه به دوستی علی

جلال در کنف ذات ذوالجلال گرفت

غدیر بود که قرآن دوباره صاحب یافت

غدیر بود که شیطان ره زوال گرفت

غدیر بود که پیغمبر از خدای بزرگ

برای سینۀ پاک علی مدال گرفت

غدیر بود که لبخند فتح عدل شکفت

غدیر بود که توحید اعتدال گرفت

خدا گواست که جشن غدیر را باید

نه روز هجده ذیحجه، کل سال گرفت

پس از غدیر کسی راه رستگاری یافت

که دامن علی و خط سرخ آل گرفت

بگیـر «میثم»، ایـن حکم خالق ازلی است

کسی که بعد محمد امام توست علی است


 

*سرود عید غدیر                        برگرفته از کتاب صیام تا قیام 2 / استاد غلامرضا سازگار

 

خلق عالم را ندای یا امیرالمؤمنین است

ایـن صدای دلربای رحمۀ للعالمین است

شده مولا علی امیرالمؤمنین

مبارک مسلمین مبارک مسلمین

علی مولا مدد

علی مولا مدد

 

اهل عالم اهل عالم عید ما عید غدیر است

هر کسی دارد امیری بهر ما حیدر امیر است

تولای علی کمال دین ماست

اطاعت از علی همه آیین ماست

علی مولا مدد

علی مولا مدد

 

مـا طرفـدار ولایت حـامی قـرآن و دینیـم

هرچه پیش آید خوش آید با امیرالمؤمنینیم

علی‌عقبای ماست علی دنیای ماست

علی‌مولای ماست علی‌آقای ماست

علی مولا مدد

علی مولا مدد

 

اهل عالم اهل عالم در غدیر خم بیایید

تـا بـه فرمان محمّد با علی بیعت نمایید

امیرالمؤمنین کتاب محکم است

امیرالمؤمنین امام عالم است

علی مولا مدد

علی مولا مدد

 

این علی حبل المتین است این علی حق الیقین است

این علی هم جان قرآن این علی هم روح دین است

هم از قول خدا هم از قول رسول

عبادت بی علی نمی‌گردد قبول

علی مولا مدد

علی مولا مدد

 

ذکر و تسبیح و عبادت بی علی معنا ندارد

عشق و ایثار و شهادت بی علی معنا ندارد

تمام انبیا دعاشان یا علی است

علی با احمدومحمّد با علی است

علی مولا مدد

علی مولا مدد

 

یـا علی مولا علی جان ای تمام بـود و هستم

هر که بودم هر که هستم من فقط دل بر تو بستم

تو توحید منی تو ایمان منی

تو اسلام منی تو قرآن منی

علی مولا مدد

علی مولا مدد


 

*سرود عید غدیر                        برگرفته از کتاب صیام تا قیام 2 / استاد غلامرضا سازگار

 

امروز آوای جبرئیل پیچد در ارض و سما

«بلغ ما انـزل الیک» فـرمان فرمان خدا

روز عید ولایت است          این آغاز هدایت است

عید غدیر است علی مولا     نبی بشیر است علی مولا

علی امیر است علی مولا     به حق بشیر است علی مولا

مولا مولا علی جانم

 

جبرئیل از بال و از پرش می‌ریزد شاخۀ گل

«الیـوم اکملتُ دینکم» بشنـو از ختم رسل

حیدر حیدر امام ماست        راهش مشی و مرام ماست

شمس ضحایی علی مولا    حسن خدایی علی مولا

کعبۀ مایی علی مولا          سعی و صفایی علی مولا

مولا مولا علی جانم

 

امشب ذکـر علـی علـی آیـد از خیـل ملک

بانگ تبریک انس و جان سر زد بر اوج فلک

امشب با اهل آسمان                      «اتممت نعمتی» بخوان

فصل سرور است علی مولا              مولا بهار نور است علی مولا

فیض حضور است علی مولا             نغمه و شور است علی مولا

مولا مولا علی جانم

 

هر کس مولای او منم حیدر مولای وی است

هر کس از او جدا شود دوزخ ماوای وی است

این حکم حی داور است     ایمان آیین حیدر است

تمام دین است علی مولا    نور یقین است علی مولا

فتح مبین است علی مولا    حبل متین است علی مولا

مولا مولا علی جانم

 

شیعه پیوسته بـا علی است ایـن دین و مذهب ماست

ذکرش هر لحظه یا علی است فرمانش مکتب ما است

حیدر یار و امیر ماست         از بعثت تا غدیر ما است

حجت سرمد علی مولا       تمام احمد علی مولا

عبد مؤید علی مولا            جان محمّد علی مولا

مولا مولا علی جانم


 

*عید غدیر                     برگرفته از کتاب صیام تا قیام 3 / استاد غلامرضا سازگار

 

ز مصر نور به کنعان دل بشیر آمد

هلا تمامی پیغمبران! غدیر آمد

به گوش جان علی‌دوستان چو آیۀ وحی

بشارت از طرف داورِ قدیر آمد

علی که نفْس رسول است بر رسول خدا

وزیر بود که بار دگر وزیر آمد

امام عالم خلقت دوباره گشت امام

امیرِ پیشتر از انبیا، امیر آمد

سرود تازۀ روح الامین مبارک باد

نزول آیـۀ اکمـال دین مبارک باد

 

تبارک الله از این عید، عید خلق و خدا

که حق و باطل از یکدگر شدند جدا

ولادت دگرِ انبیا بوَد این عید

ولادت علی است و ائمه و شهدا

فرشتگان به علی دست می‌دهند که تو

امام و رهبر مایی به غیر تو ابدا!

تمام خلق جهان جن و انس و حور و ملک

نمی‌زنند علی را دگر به نام صدا

تمام خطبه به نام غدیر می‌خوانند

به اتفـاق علـی را امیر می‌خوانند

 

غدیر گوشه‌ای از حوزۀ نظام علی است

غدیر سکۀ سرخ خدا به نام علی است

غدیر بال و پر شیعه در عروج به حق

غدیر جلوه‌ای از نور مستدام علی است

غدیر حج علی‌دوستان به دور علی

غدیر قبلۀ دل، مسجدالحرام علی است

غدیر مهر قبولی به نامۀ اعمال

غدیر کوثر فیضِ خدا به جام علی است

-غدیـر آرزوی انبیاست از آدم

-غدیر عید کمالِ پیمبر خاتم

 

الا تمام علی‌دوستان شتاب کنید

غدیر آمده راه خود انتخاب کنید

سقیفه بعد غدیر است پیش روی شما

فرشته‌اید و از این دیو اجتناب کنید

سران فتنه مبادا که فتنه انگیزند

سقیفه را به سرِ جملگی خراب کنید

به هوش، بعد پیمبر علی امام شماست

سراب را بگذارید، رو به آب کنید

به ریسمان خداونـد جمله چنگ زنید

خلیل‌وار به شیطان دوباره سنگ زنید

 

ستودۀ سخنِ «انّما»علی است علی

فشردۀ همه انبیا علی است علی

برادر و وصی و لحم و نفْس پیغمبر

قسم به جانِ رسول خدا علی است علی

امیر خیبر و پیروز «بدر»و مرد «احد»

قسم به دین، همۀ دین ما علی است علی

مباد همره فرعونیان هلاک شوید

فقط به سوی خدا رهنما علی است علی

هزار مرتبـه فریـاد زد پیمبـرتان

که ای تمامی عالم علی است رهبرتان

 

علی است نفْس پیمبر،پیمبر است علی

ز روبهان چه زیان؟ شیرِ داور است علی

فراریان احد پشت سر نگاه کنید

چگونه حافظ جان پیمبر است علی

به آن دو تن که ز خیبر گریختند بگو

فرار از آنِ شما، مرد خیبر است علی

نه آن سه تن، که اگر صد خلیفه بازآیند

پس از رسول همانا که رهبر است علی

پس از غدیر کند بر خلافتش اقرار

حدیث منـزلة و داستانِ یوم‌الدار

 

علی است بت‌شکن دوشِ خواجۀ دوسرا

علی است یار نبی در کنار غار حرا

علی است شیرِ خروشان روز و عابد شب

علی است همسخن حق و همدمِ فقرا

علی برادر پیغمبر و ابوالحسنین

علی است مظهر دادار و همسرِ زهرا

علی است تیر خدا از کمان به سینۀ کفر

علی است میر و علمدار محشر کبرا

علی است روز قیـامت قسیـم جنّـت و نـار

علی است حق؟ نه، که حق را علی بوَد معیار

 

اذان علی است، اقامه علی، قیام، علی است

رکوع، سجده، تشهّد، دعا، سلام، علی است

اگر امام شناسید فاش می‌گویم

قسم به روح همه انبیا، امام علی است

کسی‌که گوش و زبان است وچشم و دست خدا

کسی که کار خدایی کند مدام، علی است

خداست ذکر علی و، علی است ذکر خدا

تمام دین خداوند یک کلام علی است

علی نظام و قوام و امام اسلام است

علی به قول پیمبر تمام اسلام است

 

علی است جان نبی و نبی بوَد جانش

فزون‌تر از ملک و جن و انس، ایمانش

پیمبران خدا عاشق ابوذر او

فرشتگان خدا خاک راه سلمانش

ز پاکی پدر و مادرم بوَد در دل

محبّتش، پدر و مادرم به قربانش

ملائکند همه عاجز از شناخت او

اگر چه دیده بشر در لباس انسانش

امامِ در همـه اعصار ناشناس علی است

علی‌شناس خدا و خداشناس علی است

 

وجود را - ابدا- بی‌علی نمی‌خواهم

بهشت را به خدا بی‌علی نمی‌خواهم

اگر تمام شهیدان دهند دسته گلم

به سیدالشهدا بی‌علی نمی‌خواهم

اگر مسیح دوایم دهد به شدّت درد

من از مسیح، دوا بی‌علی نمی‌خواهم

هزار مرتبه گر از عطش فنا گردم

ز خضر آب بقا بی‌علی نمی‌خواهم

خـدا کنـد کف خاکی ز مقدمش باشم

یکی ز حلقه به گوشان «میثمش» باشم

 

*غدیر                برگرفته از کتاب صیام تا قیام 3 / استاد غلامرضا سازگار

 

گوش‌هـا بـاز کـه امروز هزاران خبر است

خبری خوب‌‌تر از خوب‌تر از خوب‌تر است

صـف ببندیـد کـه هنگـام نماز روح است

در گشایید که جبریل امین پشت در است

همگـی عیـد بگیریـد کـه عید آمده است

ایـن همـان عیـد خدای احد دادگر است

سـورۀ مائده خوانیـد کـه صـد مائـده نور

از خـدا در دل هــر آیـۀ آن مستتر است

هـر طـرف مـی‌نگرم قافلـه در قافلـه دل

هر دلی بال‌زنـان سوی علـی رهسپر است

این همان عید غدیر است که در خم غدیر

گوش‌هـا یکسـر بـر خطبـۀ پیغامبـر است

خطبۀ ختم رسل حکم خدا مدح علی است

خطبه‌ای که سندش مستند و معتبـر است

ایهـا النـاس هـر آنکـس کـه منـم مولایش

ایــن علـی او را تـا روز جــزا راهبــر است

این علی بعـد نبـی رهبر و مـولای شماست

این علی منجی یک خلق به موج خطر است

این علـی وجـه خـدا چشـم خدا گوش خدا

این علی دست خدا بازوی فتـح و ظفر است

من همـان شهــر علومــم همه باشید گواه

که علـی تـا ابدالدهـر بـر این شهر، در است

این امـام است امـام است امـام اسـت امـام

که امامت به وجودش همه‌جا مفتخر است

چشم، بی‌نور علی تا صف محشر کـور است

دین بی مهر علی پیکر بی‌دست و سر است

شرر نار همان بغض علی بـغض علـی است

مهـر او پیشِ روی آتـش دوزخ سپـر است

بــه تمـام بشـر اعـلام کنــد ختـم رسل

که علــی بـن ابیطالـب خیــرالبشر است

خصـم او را پسـر مـادر خـود باید خواند

غیر از این چاره نداریم که او بی‌پدر است

بی‌نمــازی اسـت اگـر بی‌علی آرید نماز

این نمازی که اجرش همه نار سقر است

مهر پروندۀ اعمـال شما مهـر علـی است

بی‌علی طاعت کونیـن زیان و ضرر است

گر دو صد کـوه طلا در ره معبـود دهید

بی تـولّای علـی جملـه هبا و هدر است

هر که شد خصم علی خصم نبی خصم خداست

در حقیقـت ز زنــازاده زنازاده‌تــر است

دشمن آل محمّـد چـو بــه محشـر آید

آتش خشم خدا از نفسش شعله‌ور است

به سر دوش رسول و به کف پای علی

بنویسیـد علـی بـت شکـن بی‌تبر است

بـی‌ولایش نفسـی گـر بزنــد جبـراییل

کمتر از مرغ زمین خوردۀ بی‌بال و پر است

جنـت از مهـر محبّـان علـی شاخـۀ گـل

دوزخ از بغض غلامان علی یک شـرر است

بــی تولّای علــی نیـست رسـالت کامـل

ثمــر بــاغ نبــوّت همه از این شجر است

نخل‌هــا جملــه گواهـند خــدا مـی‌داند

که علی تشنه، ولی تشنۀ اشک سحر است

سجده بی‌مهر علی سجده به بت باشد و بس

روزه بـا بغـض علـی نیــز گنـاه دگر است

جنّت و کوی علی هست چو یک قطعه زمین

کوثـر و مهر علی قصـۀ شیـر و شکـر است

صورت حق و علی صورت غیب است و شهود

طلعت احمد و او سـورۀ شمس و قمـر است

«میثم» این فخر تو را بس که از این مزرع عمر

نخـل سرسبـز تـو را بـار ولایـت ثمر است


 

*سرود عید غدیر                        برگرفته از کتاب صیام تا قیام 3 / استاد غلامرضا سازگار

 

جشن ولایت چـه دلپذیـر است

صاحب این عید حیّ قدیر است

بـه خلـق عالم علی امیـر است

افضل اعیاد خدا عید غدیر است

بـر همگـان ایـن نـدا مبارک

کمـال دیــن خــدا مبـارک

خطبۀ احمد امر خطیر است

افضل اعیاد خدا عید غدیر است

رسـد نـدای رسـول اکرم

کـه ای تمــام مــردم عــالم

علی پس از این مرا وزیر است

افضل اعیاد خدا عید غدیر است

علـی است مولا علی است سرور

علی است هادی علی است رهبر

علی مـدار است علی مدیر است

افضل اعیاد خدا عید غدیر است

علی است والـی علـی است والا

علی اسـت عالـی علی است اعلا

علی خبیر است علی بصیر است

افضل اعیاد خدا عید غدیر است

فاتــح بــدر و خندق و خیبر

ختـم رسـل را یــار و بــرادر

از طرف حق علی سفیر است

افضل اعیاد خدا عید غدیر است

علی ستـاده کنـار احمـد

جلوه بگیرید از دو محمّد

مـاه کنـار مهــر منیـر است

افضل اعیاد خدا عید غدیر است


 

*سرود عید غدیر امیرالمؤمنین علیه‌السلام              برگرفته از کتاب صیام تا قیام 3 / استاد غلامرضا سازگار

 

ای علی دوستان عید غدیر آمده

به زمین و زمان علـی امیر آمده

عیــد میــلاد همــه انبیـاست

روز جشــن سیـّد الاوصیـاست

یا علی مبارک یا علی مبارک

 

لوح مدح علی آمده از آسمان

جبرئیل امین آیۀ «بلّغ»بخوان

حکم محکم خدا همین است

کـه علـی امیرالمؤمنین است

یا علی مبارک یا علی مبارک

 

رهبر ما علی است که فاتح خیبر است

بعـد احمـد علـی از همـه بالاتر است

مــا همـه امّــت آزاده‌ایــم

دست بیعت به علی داده‌ایم

یا علی مبارک یا علی مبارک

 

دشمن شیر حق هر که بوَد کافر است

رهبر ما علی است که فاتح خیبر است

ما طرفدار غدیریم و بس

پیرو خط امیریم و بس

یا علی مبارک یا علی مبارک

 

ما به عشق ولایت سر و جان می‌دهیم

کـوری دشمنـان فـدایی ایــن رهیم

ذکر ما بوده از اوّل همه

یـا علی با نفس فاطمه

یا علی مبارک یا علی مبارک

 

نفس ما پر از نغمۀ مولا علی است

طپش قلب ما زمزمۀ یا علی است

هـرکه بـا بغض علی در دل است

همـۀ طاعـت او بــاطل اســت

یا علی مبارک یا علی مبارک

 

*عید غدیر                     برگرفته از کتاب صیام تا قیام 4 / استاد غلامرضا سازگار

 

به گوش ای همه عالم! خدا بشیر شماست

محیط ارض و سما صحنۀ غدیر شماست

نگه در آینۀ آفرینش اندازید

تجلی علوی در رخ منیر شماست

ندای ختم رسل می‌رسد زخم غدیر

که ای تمامی امت علی امیر شماست

کمـال دین خدا بر خدا مبارک باد

تمام نعمت حق بر شما مبارک باد

 

الا تمام علی دوستان! قیام کنید

فراز دست نبی بر علی سلام کنید

خطابه خوانِ خدا گشته خواجۀ لولاک

کلام او همه وحی است احترام کنید

به نص حکم الهی علی امام شماست

امامت دگران را به خود حرام کنید

بـه شکـر آیـۀ اکمـال دیـن نمـاز کنید

دو دست خویش به سوی علی دراز کنید

 

خدا به نطق محمد کند ثنای علی

صدا صدای رسول است یا صدای علی؟

پیمبران همگان ایستاده‌اند به صف

که لب کنند تر از کوثر ولای علی

غدیر آمده ای شاعران آیینی

شما قصیده بگویید از برای علی

قلم به دست بگیرید و صفحه بردارید

کـه خطبۀ نبـوی را همه به نظم آرید

 

ندا ز خالق عزوجل رسید امروز

که دشمنان همه گشتند ناامید امروز

ندای بلغ ما انزل الیک ز حق

به گوش خویش رسول خدا شنید امروز

به ذات پاک خدا می‌خورم قسم آری!

که در غدیر، خدا هم گرفته عید امروز

به دوستان غدیر این ندا مبارک باد

که روز عید علی بر خدا مبارک باد

 

الا رسول خدا از علی بگو! تو بگو!

مرا چه زهره که گویم ثنای او تو بگو!

بخوان ثنای علی را بخوان بخوان، تو بخوان!

بگو علی‌ست تجلای ذات هو، تو بگو!

هنوز ما سر مویی نگفته‌ایم از او

بگو فضائل او را تو موبه‌مو، تو بگو!

بگو بگو که فقط قول توست باورمان

بگو که ما بشناسیم کیست رهبرمان

 

شمیم باغ بهشت از کویر می‌شنوم

بشارت ابدی از بشیر می‌شنوم

ندای خطبۀ نورانی محمّد را

تمام، گوش شده از غدیر می‌شنوم

من از زبان محمد که خود زبان خداست

به گوش جان، همه مدح امیر می‌شنوم

که ای تمامی امت علی امیر شماست

امام و رهبر و مولا و دستگیر شماست

 

علی امام مبین است بر تمام امم

علی‌ست محشر و میزان، علی‌ست لوح و قلم

علی صلوة و صیام و علی‌ست حج و زکوة

علی‌ست زمزم و رکن و مقام و حل و حرم

علی‌ست با علم حمد در کنار نبی

علی میان امامان و انبیاست علم

علی به گفتۀ قرآن تمام قرآن است

علی تمـام محمد تمام ایمان است

 

علی‌ست آیت عظما علی است سورۀ نور

علی‌ست ناظر و منظور و ناصر منصور

علی‌ست حمد و علی حامد و علی محمود

علی‌ست ذکر و علی ذاکر و علی مذکور

علی‌ست روح خدا و علی روان مسیح

علی کلام کلیم و علی تجلی طور

علی‌ست فاتح میدان جنگ بدر و حنین

علـی‌‌ست نـفس رسول خدا ابوالحسنین

 

علی گرفت ز جبریل در احد شمشیر

علی کمان خدا را به قلب دشمن تیر

علی‌ست قاتل مرحب علی‌ است قاتل عمر

علی به گردن گردن‌کشان کشد زنجیر

هنوز عالم خلقت به پا نبود که بود

علی ولی خدا و علی به خلق، امیر

علی‌ست قاتل گرگ هوی و دیو هوس

علی به حنجرۀ نفـس بسته راه نفس

 

من از تجلی داور جدا شوم؟ هرگز!

من از مسیر پیمبر جدا شوم؟ هرگز!

من از محبت زهرا تهی کنم دل را؟

من از حقیقت کوثر جدا شوم؟ هرگز!

من از غدیر به سوی سقیفه رو آرم؟

من از ولایت حیدر جدا شوم؟ هرگز!

هـزار پـاره شـود گر ز تیـغ، پیکـر من

به خون خود بنویسم علی‌ست رهبر من

 

جوازِ جنتِ قربِ خداست نام علی

همای قلۀ قاف قضاست رام علی

سلام خلق چه قابل بود به محضر او؟

خدا رسانده به ختم رسل سلام علی

هزارها یم توحید جوشد از دهنش

به کافر ار برسد قطره‌ای ز جام علی

به روز حشر، قیامت اسیر قامت اوست

بهشت گوشه‌ای از سایۀ امامت اوست

 

دمی ندارم تا همدم علی باشم

به قطره غبطه خورم تا یم علی باشم

خدا کند که مرا طول عمر نوح دهند

تمام عمر اسیر غم علی باشم

مرا تخلص «میثم»از این جهت زیباست

که تربت قدم میثم علی باشم

کی‌ام که در صف محشر به محضرش باشم

خـدا کنـد کـه سگ کـوی قنبرش باشم


 

*عید غدیر                     برگرفته از کتاب صیام تا قیام 4 / استاد غلامرضا سازگار

 

عید غدیر عید خداوند اکبر است

این عید از تمامی اعیاد، برتر است

عید تمام نعمت و عید کمال دین

یا عید حاصل زحمات پیمبر است

قرآن پیام داده که این عید احمد است

زهرا به وجد آمده کاین عید حیدر است

عید خدا و لوح و قلم عید جبریل

عید چهارده حجج الله اکبر است

از خطبۀ غدیر بخوانید با نبی

مدح علی که وحی خداوند اکبر است

سوگند می‌خورم به خداوندی خدا

آن را که دوستی علی نیست کافر است

گو صد هزار بار شود غصب، حق او

بعد از نبی علی به همه خلق، رهبر است

طاعات، بی‌ولای علی هیزم جحیم

توحید بی‌وجود علی نخل بی‌بر است

بی مهر مرتضی‌علی و خاندان او

حج و نماز و روزه همان جسم بی‌سر است

در آفتاب حشر فقط پرچم علی

بر فرق هر پیامبری سایه‌گستر است

یک گوشه از ولایت او وسعت بهشت

یک قطره از کرامت او حوض کوثر است

باید برید سر ز تن دشمن علی

حتی اگر برادر و فرزند و مادر است

مقداد او به باغ جنان ناز می‌کند

کل بهشت‌، عاشق سلمان و بوذر است

آیا بود فراری جنگ احد امیر

یا آنکه فاتح احد و بدر و خیبر است؟

والله نفس پاک پیمبر فقط علی‌ست

والله شهر علم، محمد، علی در است

کس را چه زهره تا که به زهرا شود امام

تنها علی امام به زهرای اطهر است

می‌گویم این کلام و برآیم ز عهده‌اش

یک یاعلی عصارۀ الله‌اکبر است

یا مظهرالعجایب، یا مرتضی علی

این ذکر بر ملائکه ذکر مکرر است

قرآن و او بسان دو ابرو کنار هم

یا مهر و ماه یا دو فروزنده اختر است

این دو برای امت اسلام دو پدر

یا در کنار هم دو گرامی برادر است

این است آن علی که پیمبر به وصف او

فرمود با تمامی ایمان برابر است

یک لحظه‌اش ز عمر زمان پر فروغ‌تر

یک ضربه‌اش ز طاعت کونین، برتر است

با یک اشاره‌اش همه سلمان اهل‌بیت

از یک نظاره‌اش همه عالم ابوذر است

خواهد کند معاویه با او برابری

والله کم ز خاک کف کفش قنبر است

تنها علی مدرس کل ملائکه

تنها علی معلم علم پیمبر است

تنها علی برادر پیغمبر خداست

تنها علی به عرصۀ پیکار، حیدر است

ماه است شمع خانۀ خشت و گل علی

خورشید در فروغ رخ او شناور است

غیر از علی که نفس نفیس محمد است؟

غیر از علی کتاب خدا را که داور است؟

لال‌اند جن و انس و ملک در ثنای او

مدح علی به عهدۀ شخص پیمبر است

«میثم» خوش است مدح علی با زبان وحی

قرآن و وصف شیرخدا شیر و شکر است


 

*سرود عید غدیر                        برگرفته از کتاب صیام تا قیام 4 / استاد غلامرضا سازگار

 

بشارت از خدا به آل فاطمه

تجلای غدیر، مبارک بر همه

اهل دین عید کمال دین شده

که علی امیر مؤمنین شده

مبارک یا علی           مبارک یا علی (2)

 

فروزان جلوۀ هو الاعلا شده

امام آسمان به ما مولا شده

همه جا مکتب توحید علی‌ست

بهترین عید خدا عید علی‌ست

مبارک یا علی           مبارک یا علی (2)

 

الا یا فاطمه الا یا فاطمه

عطا کن از کرم به ما عیدی همه

عید میلاد تمام انبیاست

روز بعثت و قیام انبیاست

مبارک یا علی           مبارک یا علی (2)

 

بشارت از لب محمد بشنوید

ثنای مرتضی ز احمد بشنوید

بانگ اکملت لکم مبارک است

خطبۀ غدیر خم مبارک است

مبارک یا علی           مبارک یا علی (2)

 

ولی ذوالمنن امیرالمؤمنین

امام بت‌شکن امیرالمؤمنین

ها علی بشر کیف بشر

ربه فیه تجلا و ظهر

مبارک یا علی           مبارک یا علی (2)

 

اگر اهل دلی بگو حیدر مدد

تو و عشق علی بگو حیدر مدد

یا علی خاک کف پای توام

تا ابد مست تولای توام

مبارک یا علی           مبارک یا علی (2)

 

 

*سرود عید غدیر                        برگرفته از کتاب صیام تا قیام 4 / استاد غلامرضا سازگار

 

می‌رسد از ذات حق سلام حیدر

خطبه بخوان پیمبر به نام حیدر

عید ولایت علی      جان به فدایت علی

یا حیدر یا حیدر         عیدت مبارک

 

عید علی دوستان عید محمد

مدح علی بشنوید از لب احمد

علی امیر است علی     عید غدیر است علی

یا حیدر یا حیدر     عیدت مبارک

 

از طرف ذات پاک حی سرمد

آیۀ بلغ رسیده به محمد

علی امام است     سخن تمام است

یا حیدر یا حیدر     عیدت مبارک

 

علی به عالم امیرمؤمنین است

علی برای شما تمام دین است

عید قیام است      عید صیام است

یا حیدر یا حیدر     عیدت مبارک

 

کیست به غیر از علی فاتح خیبر

کیست به غیر از علی نفس پیمبر

ساقی کوثر علی     امام و رهبر علی

یا حیدر یا حیدر     عیدت مبارک

 

منم منم که حیدر بود امامم

اگر قبولم کند بر او امامم

عبد تو هستم علی    دل به تو بستم علی

یا حیدر یا حیدر     عیدت مبارک

 

نقش گل بوستان، علی علی بود

ذکر علی دوستان، علی علی بود

تمام قرآن علی         پیام قرآن علی

یا حیدر یا حیدر     عیدت مبارک


 

*عید خدا                        برگرفته از کتاب صیام تا قیام 5 / استاد غلامرضا سازگار

 

امروز روز عیـد خداونـد کبــریاست

عید فرشتگــان خـدا عیـد انبیاست

عید محمّد عید علی عید فاطمه

عید ائمه، عیـد امـم، عید اولیـاست

عید کمال نعمت و عیـد تمـام دین

عید حسین عید شهیدان کربلاست

عید امـامت علـوی، عیـد یاس کفر

عید هلاک شیطان، عید حیات ماست

پیغمبران مدیحه بخوانید از علی

عیدی خویش را بستانید از علی

 

عید بزرگ خـالق اکبر مبارک است

عید بقـای دین پیمبر مبارک است

عید غدیـر بهــر تمــام غدیریـان

بر مسلمین ولایت حیدر مبارک است

عید بزرگ سـاقی کوثـر ولی حـق

از ذات ذوالجلال به کوثر مبارک است

چشم یهود چون دل اهل سقیفه کور

عید غدیـرِ فاتح خیبر مبارک است

امروز- ای تمام ملل!- حیدری شوید

سر تـا قدم زبـانِ ثناگستری شوید

 

بر گوش جان صدای خداوند اکبر است

مـداح مـرتضی به زبـان پیمبـر است

گوید که ای تمـام خلایق، وصی من

از کوچک و بزرگ بـدانید حیـدر است

حیدر که ذوالفقار خدا شیر مصطفی است

حیدر که فاتح احـد و بدر و خیبر است

حیدر که روز خندق، یک ضرب دست او

از طاعـت تمـام خـلایق فراتـر است

باور کنید اینکه علی جان احمد است

باور کنید مـن علی‌ام او محمّد است

 

بـاور کنیـد فاتح خیبر فقـط علی است

بـاور کنیـد ساقی کوثر فقط علی است

بـاور کنیـد آن کـه شـب لیلـه الـمبیت

هر لحظه شد فدای پیمبر فقط علی است

بـاور کنیـد از طـرف حـق بـرای مـن

تنها کسی که گشت برادر، فقط علی است

باور کنید آن که همـه عمر، لحظـه‌ای

غافل نشد ز حضرت داور فقط علی است

بـاور کنید هـر که علـی باشـدش امام

جنت بر اوست واجب و دوزخ بوَد حرام

 

این است آن علی که ستوده‌ست داورش

این است آن علی که خدا خوانده حیدرش

این است آن علی که برای نجات دین

آمـد نـود جـراحت سنگین بـه پیکرش

این است آن علـی که روایات وحی را

خوانده است جبریل امیـن در برابرش

این است آن علی که در آیات بی‌شمار

باشـد خـدای عزّوجـلّ مـدح‌گسترش

این است آن علی که به ظل هدایتش

باشـد تمـام دیـن خـدا در ولایـتش

 

ای در مکان حقیقتی از لامکان علی

وی در زمین امام هزار آسمان علی

ای بنـده‌ای که داده خداییت دست حق

بر وسعت جهان و به طول زمان علی

جویای دشمنان تو از شش جهت جحیم

مشتاق دوستان تو بـاغ جنان علی

بـرقع بـزن کنـار ز مــاه جمـال خـود

آنک بـده جمال خدا را نشان علی

آغوش کبریا همه بیت‌الحرام توست

زیباتـرین کلام خـداوند نام توست

 

تو نفس احمدی و امامت از آن توست

تو جان مصطفایی و او نیز جان توست

گویـی هنـوز یکسـره در بــرکۀ غـدیر

با صدزبان، رسول خدا مدح‌خوان توست

سوگند می‌خـورم بـه محمّد که رهبری

بعـد از رسـول، حقِ تو و خاندان توست

آن کس که خواست غصب کند مسند تو را

کمتـر ز خـاک خادمـۀ آستـان تـوست

وقتی که او به جنگ احد گفت الفرار

آورد جبرییــل بـرای تــو ذوالفقـار

 

ای سجده شسته روی خود از خاک کوی تو

ای سیل‌هـای رحمت حق آب جوی تو

بی‌آبرویـم، ایــن نبــوَد گـر عقیـده‌ام

اســلام راسـت آبــرو از آبــروی تـو

خلـوت کننــد چونکـه خـدا و پیمبرش

باشـد کـلام هـر دو فقط گفتگـوی تو

بالاتــری از اینکــه تمـام بهـشت را

فردا کننـد هدیـه بـه یک تار موی تو

در چشم آن که پاک سرشت است یا علی

دیـدار قنبـر تــو بـهشت اسـت یا علی

 

در پیکــر تـو روح و روان محمّــد است

در کـام تـو همیشـه زبـان محمّـد است

بگـذار دیگــران ز پـی دیگــران رونــد

مولای من کسی است که جان محمّد است

قدر و جـلال و شان محمّد از آن توست

قدر و جلال و شان تو از آن محمّد است

دیـدم هــزار مرتبــه گفتـم هـزار بــار

در تـو تمـام نـام و نشـان محمّـد است

«میثم» تو را شنـاخت، تـو مرآت احمدی

نامت خوشت علی است، ولیکن محمّدی


 

*منشور الهی                 برگرفته از کتاب صیام تا قیام 5 / استاد غلامرضا سازگار

 

عیـد همـه اعیـاد خـدا عیـد غدیـر است

عیدی است که پیغمبـر اسـلام بشر است

عیدی که در آن عمر خطیر است خطیر است

عیدی است که حیدر به همه خلق امیر است

عیدی است که از سوی خدا بهر محمّد

گـل واژۀ «اَکـمَلتُ لکُـم دینُکُـم»آمد

 

تبـریک در این عیـد مؤیـد شده واجب

امری است مؤکد که به احمد شده واجب

لطف و کـرم از خـالق سرمـد شده واجب

ابـلاغ ولایـت بـه محمّـد شده واجب

صحرای غدیر آمده صحرای قیامت

زیرا که گرفته است خدا عید امامت

 

یاران گل لبخند ز هر سو بفشانید

بر خاک قدم‌های محمّد بنشانید

در محضر احمد ز علی مدح بخوانید

تا عیـدی خـود را ز محمّـد بستانید

با عطر ولایت دهن خویش بشویید

تبریک به سادات بنی فاطمه گویید

 

در دست گرفته است نبی دست ولی را

ابـلاغ کنـد حکـم خـدای ازلــی را

افکنده به قلب همگـان، نور جلی را

کـای مـردم عالم بشناسید علـی را

فرمـان خداونـد همیـن است همیـن است

هر کس که منم رهبر او، رهبرش این است

 

حکـم از طـرف ذات خداونـد غدیـر است

بر ختم رسل ایـن علی امـروز وزیـر است

در حکم مدیر است، مدیر است، مدیر است

بر خلق امیـر است، امیـر است، امیر است

این است که شایسته این قدر و مقام است

تا حشر امـام است امـام است امـام است

 

منشور خـدا را همه امروز بخوانید

دین غیر تولای علی نیست بدانید

بر تخـت ولایت دگری را ننشانید

فرمـان خـدا را ز لـب او بستـانید

این است که بوده همه‌جا نفسِ امیرش

این است کـز آغـاز خدا خوانده امیرش

 

این است که دین، دین نشود جز به ولایش

این است کـز آغــاز خــدا گفتـه ثنایش

این است که قرآن شده مشتاق صدایش

این است دلِ بستـه اجـابت به دعـایش

غیر از علی اسلام یدالله ندارد

با خویش محمّد اسدالله ندارد

 

این آیـت عظماست بدانید بدانید

این بر همه مولاست بدانید بدانید

این از همه اولاسـت بدانید بدانید

این همسر زهراست بدانید بدانید

این دست الهی است ببینید ببینید

این هست الهی است ببینید ببینید

 

این نور عیان است عیان است عیان است

این سرِّ نهان است نهان است نهان است

این جان جهان است جهان است جهان است

این بر تـن توحیـد روان است روان است

این رهبر دین رهبر دین رهبر دین است

والله امیـن است امیـن است امین است

 

ای روی تو مرآت خدای تو علی جان

ای ذکـر خداونـد ثنـای تو علی جان

ای ملک خـدا زیر لوای تو علی جان

ای جان دو عالم به فدای تو علی جان

تـو آینـۀ غیب‌نمــا غیب‌نمــایی

تو روی خدا، روی خدا، روی خدایی

 

خصم تو به جز قعر سقر نیست سرایش

فرقـی نبـوَد بیـن عبـادات و زنـایش

نفرین شـود از خشم خداوند، دعـایش

حق است که ابلیس کند گریه برایش

فردا شرر نار بود تشنۀ خونش

فریاد زند دوزخ از سوز درونش

 

ما مرد غدیریم غدیریم غدیریم

ما یـار امیـریم امیـریم امیـریم

صدبار اگر زنده شده باز بمیریم

والله قسم خـط سقیفه نپذیریم

در مدح علی تا که بخوانیم قصیده

باید که ز «میثم» بستانیم قصیده


 

*سرود عید غدیر                        برگرفته از کتاب صیام تا قیام 5 / استاد غلامرضا سازگار

 

ساقیا ساقیا          آمده عید امیر       با شراب «الغدیر»

هست و بودم را بگیر                      هست و بودم را بگیر

عیـد ذات کبریاست                       عیــد ختم‌الانبیــاست

عیـد شـاه اولیـاست                      عیــد شــاه اولیـاست

یا علی حیدر مدد

 

من کی‌ام من کی‌ام           من غلام حیدرم                خاک پای قنبرم

مست جـام کوثرم             مست جـام کوثرم

ای مرا حبل‌المتین             جان ختم‌المرسلین

یـا امیرالمــؤمنین             یـا امیرالمــؤمنین

یا علی حیدر مدد

 

از ازل از ازل        گفته‌ام حق با علی‌ست        رهبرم مولاعلی‌ست

فکر و ذکرم یا علی است     فکر و ذکرم یا علی است

هم قیـام من علی است                  هم سلام من علی است

هم امام من علی است                   هم امام مـن علی است

یا علی حیدر مدد

 

آسمان آسمان      گل بیفشان بر زمین           جشن حیدر را ببین

با علی شـو هـم‌نشین                    با علـی شـو هم‌نشین

عید مولایم علی است                    دین و دنیایم علی است

چشم بینایم علی است                    چشم بینایم علی است

یا علی حیدر مدد

 

بشنوید بشنوید      این صدای مصطفاست       بر زبانش این نداست

این علی دست خداست                  این علی دست خداست

این وصـی خاتم است                   این کتاب محکم است

ایـن امــامِ آدم است                    ایـن امــامِ آدم است

یا علی حیدر مدد


 

*سرود عید غدیر                        برگرفته از کتاب صیام تا قیام 5 / استاد غلامرضا سازگار

 

در غدیر خم گل بنشانید، مدح مولا را با هم بخوانید

از رسول‌الله عیـدی بگیرید، از همه عالم دل بستانید

سوره مائـده، ذکر جانم شده

یا علی یا علی، عیدیم را بده

علی مولا علی (4)

 

یا رسول‌الله گلشنت آباد، جبرییل امروز بشارتت داد

بر روی حیدر چشم تو روشن، آیۀ «بلِّغ»مبارک باد

سینه‌ات منجلی است، ابن عمّت ولی است

این پیـام خـداست، جـانشینت علـی است

علی مولا علی (4)

 

از غدیـر آید ندای احمـد، تحت فرمـان خالـق سرمد

همگان گوش ای مردم عالم، خطبه می‌خواند شخص محمّد

این علی رهبر است، نفس پیغمبر است

شیـر بـدر و احـد، فاتـح خیبــر است

علی مولا علی (4)

 

این علی باشد وصیِّ احمد، این علی باشد جان محمّد

مـردم عالم یـا ایهـا النـاس از خدا امروز بشارت آمد

این ولی خـداست، بـر شمـا مقتداست

هم وصی من است، هم امام شماست

علی مولا علی (4)

 

یا علـی مـا و عنـایت تو، همـه در نـور هدایت تو

ثروت عالم در دامن ماست، باشد این ثروتِ ولایت تو

تو بـه مـا رهبـری، تـو بـه مـا یاوری

تو به هر صبح و شام، دل ز ما می‌بری

علی مولا علی (4)

تاریخ ارسال : چهار شنبه 11 اردیبهشت 1398
آخرین بازدید : پنجشنبه 31 مرداد 1398
تعداد بازدید کننده : 1022
دفعات مشاهده : 1213
» ارسال نظرات
متن پیام : *
نام :
تصویر امنیتی :
 
 
 

عیدالله الاکبر/ عید غدیر

ترجمه منظوم خطبه غدیر / سروده استاد غلامرضا سازگار (9)

سرود میلاد امام رضا علیه السلام

سرود میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها

قال رسول الله صل الله علیه واله و سلّم

روز غدیر خم برترین عید امت من است. روز غدیر روزی است که خداوند متعال به من دستور داد برادرم علی بن ابیطالب را به عنوان نشانی برای امتم منصوب کنم که بعد از من به واسطۀ او راه راست را بیابند و بپیمایند. روز غدیر روزی است که خداوند در آن روز دین را به کمال رساند، و نعمت را بر امتم تمام کرد، و دین اسلام را برای آنان برگزید.

(البحار: جلد 97، صفحۀ 110)
مسئله روز

مسئله : اگر برای مسح، رطوبتی در کف دست نمانده باشد نمی‌تواند دست را با آب خارج، تر کند، بلکه (آقای سیستانی:... باید از ریش خود رطوبت بگیرد و با آن مسح نماید و گرفتن رطوبت از غیر ریش و مسح نمودن با آن محل اشکال است.) باید از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد و با آن مسح نماید.

(آقای بهجت:... بنابر احتیاط باید اول از تری موی ریش و ابرو کمک بگیرد و اگر در آنها تری نبود از دست‌ها رطوبت می‌گیرد.)

آیت‌الله مکارم: اگر رطوبت کف دست خشک شود می‌تواند از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد با آن مسح کند، ولی از آب خارج جایز نیست و اگر فقط به اندازۀ مسح سر رطوبت دارد سر را با همان رطوبت مسح کند برای مسح پاها از اعضای دیگر، رطوبت بگیرد.

 (توضیح‌المسائل‌مراجع،مسأله 257)

اینستاگرام

پنل کاربری

کلیه حقوق مادی و معنوی مطالب متعلق به موسسه هنر و ادبیات هلال می باشد
طراحی و برنامه نویسی گروه فاواتک