ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها (شب آرزوها)

شــب آرزوهــا، شــب آرزوهــا
سحرت مبارک، سحرت مبارک
صــدف نبــوت، صـــدف نبــــوت
گهــرت مبـارک، گهـرت مبـارک
فلــک کــرامت، فلــک کـــرامت
قمــرت مبــارک، قمـرت مبـارک
قـلـــم الهــــی، قـلـــم الهـــی
اثـــرت مبـــارک، اثـــرت مبارک
بـه رسـول اکـرم،به تمام عالم
خبـرت مبــارک، خبــرت مبارک
       خبری ست دلکش،خبری ست شیرین
      خبــری سـت نیـکـو، خبــری سـت زیبــا

به سرشک شوق و به گلاب زمزم
بــه شراب کـوثر، لـب خـود بشویم
بــه دعـای احمـد، بــه ولای حیـدر
ز ریـــاض طبعـم، گـــل تـــازه بـویم
بــه فلــک ببــالـم، بــه ملـک بنـازم
بــه فضــا بگــردم بــه سمــا بپـویم
بــه بهــار شـوقم، بـه صفای ذوقم
گــل خنـده گـردم، بـه مدینـه رویم
کـه حضــور احمــد بــه ثنـای زهـرا
نفســی بــــرآرم سخنـــی بگــویم
                سخنی بگــویم که رسول اکرم
                گل خنده گردد به لبش شکوفا

صـلـــوات داور، صـلــــوات احمـد
صـلـــوات حیـــدر، بـــه ولادت او
بــه ولادت او، بـــه شهـــادت او
بــه حقیـقت او بــه سیـــادت او
دل انبـیــــا پـــــــر ز محـبـــت او
قــد مصطفـی خـم بــه ارادت او
زهی از جلالش که خدای منان
بــه ملــک ببــالـد ز عبــــادت او
بــه تمـام امـت، بـه تمام خلقت
کــرم و عنــایت شــده عادت او
                     قدمش فراتر ز هزار گردون
                     کرمش فزون تر ز هزار دریا

بــه هـــزار آوا بـــه هـــزار مضمـون
بـه هـــزار منطــق نتــــوان ثنـایش
چـه بگـویـم اینجـا کـه رسـول اکرم
بـه وضـوح گـویـد پـــدرش فــدایش
همه خلق عالم، چه ملک چه آدم
به فلـک مطیعش به زمین گدایش
نه عجب که عیسی ز فـراز گردون
ببـرد تـــوسـل بـــــه در ســرایـش
نفـس محمـد دمــــد از دهـــانـش
گهـــــر اجــابـت چکــد از دعــایش
             زهی از نیازش که به هر نمازش
             بـه نمـاز کــرده پـــر و بــال اعطا

جـــبـروت بــــــــالا، ملـکــــــوت اعــــــــلا
همــه محـو رویـش همــه غـــرق نــورش
همه جاست محضر همه جاست طورش
همـه محـو جـاهش همـه خــاک راهـش
همـه در پنـــاهـش همـــه در حضـــورش
بـه خـدا و خلقـش بـه رسـول و خلقــش
بـه کتـاب و حکمش بـه بهشت و حورش
کــــه مــــلال داور بــــــود از مــــلالـــش
کـــه ســــرور احمــد بـــــود از ســرورش
                بـه رسـول، کـوثر، بـه ائمه مادر
               به جلال، یاسین به کمال طاها

بـه تـو بــاد زهــرا، همــه جــا درودم
بــه تــو بــاد مـادر، همه دم سلامم
که تـویی حیــاتـم کــه تــویی مماتم
که تــویی صـلاتم کـه تــویی صیامم
بــه ولات امضــا شــده هــم رکوعم
شده هم سجودم، شده هم قیامم
بــه ثنــات بستــه، همــه جـا دعایم
بـه دعـات بستـه، همـه دم کــلامم
همـه غــرق حیـرت که بدین جلالت
چـه تـو را بخـوانـم، چـه تـــو را بنامم
          کـه رســول بــویـد، ز تـو عطـر جنـت
          که نبیت بوسد سر و دست و اعضا

نه عجب کـه عیسی بـه تو دل ببندد
نه عجب که موسی به تو سر سپارد
بـه تــو مــاه رخشـد بـه تـو مهـر تـابد
بـه تــو چـــرخ گـــردد بــه تـو ابـر بـارد
تــو اگـــر نبــاشـی کــه حسیـن زایـد
تــو اگـــر نیــــاری کــه حســن بیــارد
نبــی ار نگــویــد کــــه ثنــــات گـوید؟
علــی ار نبــاشـد کـه تـوان شمـارد؟
تــو اگــر نگــویـی کــه سخـن بگـوید؟
تــو اگـــر نخــواهـی کـه نفـس برآرد؟
                 تو زبــان حقـی تـو بیان حقی
                 چو رسول اکرم چو علی اعلا

نه عجب که با این شرف و جلالت
بـه امـام خـود هـم تو کنی امامت
بـه خـدا کـه زیبـد بــه تـــو انبیـا را
هـم دم بـــزرگـی همه جا زعامت
سخـنت هــدایت، نفـست عنـایت
نگـهت ولایــت، روشـــت کــــرامت
همه عرشیان را بـه سویت توسل
همـه فــرشیان را بــه درت اقامت
تـو بخـوان خـدا را که کنی خدایی
تـو ببند قــامـت کـه کنـی قیــامت
         تو بیا به مسجد که خداست شایق
         تو بخوان خطابـه که علی است تنها

تو تمـــام عصـمت، تـــو تمـــام عفت
تو تمـــام قـــرآن، تــو تمــــام دینــی
تو جمــال هـویـی، ز چـه بیـن مایی
تو چــراغ عـرشی، ز چـه در زمینـی
به خــدای منظـر، بـــه ائمــه مــــادر
به رســـول کــوثـر، بـه علـی قـرینی
نه تو راست کفوی چو علی به عالم
نه بــود علــی را چـو تــو همنشینی
به جمــال طــاها کـه تـو طا و هایی
به جـلال یـاسین کـه تـو یا و سینی
              که جمال یاسین کند از تو جلوه
              که جـلال طــاها بـود از تـو پیـدا

تــو خــدا جــلالی تــو خـدا جمـالی
که شـود حضـورت قـد مصطفی خم
تو نبی سرشتی، تو همان بهشتی
که بهـشت بــوی تــو دهــد مسلـم
تو همیشـه رکنــی بــه وجـود حیدر
تو همــاره روحــی بــه رســول اکرم
رسـدش همـــاره، شــــرف دوبــاره
گـــذرد چــــو نــــامــت بـه زبـان آدم
تــو کــه چشـم حقی چه شود که گاهی
فکنـی نگــاهـی، ز کــرم بــه میثــم
                 که بگوید از تو که بخواند از تو
                 به زبـان شیرین به بیان شیوا

صدف نبوت - غلامرضا سازگار    

تاریخ ارسال : سه شنبه 7 خرداد 1387
آخرین بازدید : شنبه 24 آذر 1397
تعداد بازدید کننده : 2111
دفعات مشاهده : 2201
» ارسال نظرات
متن پیام : *
نام :
تصویر امنیتی :
 
 
 

فرصت ها و آسیب های مداحی از زبان استاد غلامرضا سازگار

حضرت امام حسین(علیه السلام)/شعر و اجرا؛ محمود حبیبی کسبی

قال رسول الله صلی الله علیه وآله

گناه‌کارترین فرد در عرفات کسی است که از آن جا بازگردد در حالی که گمان می‌برد آمرزیده نخواهد شد.

(بحارالانوار:جلد 99،صفحه 248)

مسئله روز

مسئله : اگر برای مسح، رطوبتی در کف دست نمانده باشد نمی‌تواند دست را با آب خارج، تر کند، بلکه (آقای سیستانی:... باید از ریش خود رطوبت بگیرد و با آن مسح نماید و گرفتن رطوبت از غیر ریش و مسح نمودن با آن محل اشکال است.) باید از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد و با آن مسح نماید.

(آقای بهجت:... بنابر احتیاط باید اول از تری موی ریش و ابرو کمک بگیرد و اگر در آنها تری نبود از دست‌ها رطوبت می‌گیرد.)

آیت‌الله مکارم: اگر رطوبت کف دست خشک شود می‌تواند از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد با آن مسح کند، ولی از آب خارج جایز نیست و اگر فقط به اندازۀ مسح سر رطوبت دارد سر را با همان رطوبت مسح کند برای مسح پاها از اعضای دیگر، رطوبت بگیرد.

 (توضیح‌المسائل‌مراجع،مسأله 257)

اینستاگرام

پنل کاربری

کلیه حقوق مادی و معنوی مطالب متعلق به موسسه هنر و ادبیات هلال می باشد
طراحی و برنامه نویسی گروه فاواتک