موسسه هنر و ادبیات هلال
شهادت حضرت رضا علیه السلام
سـزد جـاری شود از دیده ام خون     که درخون غرق گردد قصر مأمون
چـه رخ داده کــه مــأمون ستمکار     شـــرار فتنــه اش ریـزد ز رخسار
در افکـار پلیــدش نقشه ای شوم     بـه دستش خوشۀ انگور مسموم
نشــانده در محیـط غـــم فضــــا را     کشیــده نقشـۀ قتـــــل رضـــا را
رضـــا مــــــانند شمــع انجمن هـا     ســــراپـا ســـوخته تنهـــای تنهـا
نــه یــــاران را ز حـــال او خبـر بود     نـه خـواهر، نـه برادر، نه پسر بود
تعـــارف کـــــرد مــــــأمون ستمگر     از آن انگـــــور بـــــــر نجــل پیمبـر
امـــام هشتــم آن مـــولای مظلوم     نگــه بــودش بر آن انگور مسموم
نفــس ها آه می شد در نهـادش     نـه خـواهر بود بر سر نه جوادش
سرشک غربتش زدحلقه درچشم     کـه مـأمون گشت از سر تا به پا خشم
پی تهـدید مــــــــولا آن ستمکـــار     به یک سو پرده زدباخشم بسیار
غـلامان پشت پـرده تیغ در دست     ستـاده مست تر از زنگی مست
همــه آمــــادۀ جنـــگ و ستیــزند     کــه خـــون نجـــل زهــرا را بریزند
عـــــزیـز فــــاطمه گــــردید نــاچار     گــــرفت انگــــور را از آن ستمکـار
ز دل می خــواند حـــی داورش را     صـــــدا زد جــد و بـاب مادرش را
تنــاول کـرد از آن خوشه سه دانه     کــه از جــانش کشید آتش زبانه
ز جـا بــــــرخاست بـــا رنـگ پریده     در آن حـالت عبـا بـر سر کشیده
غـــریب و بی کــس و تنهـــا روانه     نهان از چشم مردم شد به خانه
چـو شمـع سوخته پیوسته می سوخت     کنـار حجرۀ دربسته می سوخت
چـــــراغ نــــور بخـــش انجمــن ها     به خودچون شعله می پیچیدتنها
نفس در سینه اش گشته شراره     جـــوادش را صــدا می زد هماره
کـــــه ای فــــرزند دلبنـدم کجایی     فـــــروغ دیــــده ام داد از جدایی
بیـــا تـــا تـــــوشه از رویت بگیـــرم     تـــو را گیـــرم در آغــوش و بمیرم
دلـم تنــــگ تـو و معصـومه بــاشد     بـه قلبـم داغ آن مظلـــومه باشد
هنـــوزش بـود مـرغ جان به سینه     جـــوادش آمــــد از شهـــر مدینه
بــه لـب لبیــک و در دل بود آهش     بــه مــــاه عــــارض بـابا نگاهش
پـریده رنـگ، خونین دل سیه پوش     چـو جـان بگرفت بـابا را در آغوش
ســرشکش ریخت بـر سیمای بابا     دو لب بگـذاشت بـر لب های بابا
پدر یک لحظه چشم خویش بگشاد
جــوادش را تمــاشا کرد و جان داد
تاریخ ارسال : چهار شنبه 11 دی 1387
آخرین بازدید : شنبه 25 آذر 1396
تعداد بازدید کننده : 1258
دفعات مشاهده : 1301
» ارسال نظرات
متن پیام : *
نام :
تصویر امنیتی :
 
 
 

معرفی کتاب یک ماه خون گرفته یازده / اثر جدید استاد غلامرضا سازگار

قال الرضا علیه السلام
به مناسبت در گذشت عالم ربانی میرزای شیرازی

بدانید که فقیه کسی است که خیرش را بر مردم سرازیر سازد و آنان را از دشمنانشان نجات دهد و نعمتهای بهشتی را بر آنها فزونی بخشد و خشنودی خدا را برایشان تحصیل نماید.(البحار:جلد 2،صفحه 5)

مسئله روز

پرسش : آیا بعد از تیمم بدل از غسل، تیمم بدل از وضو نیز لازم است؟

پاسخ : در تیمم بدل از غسل جنابت، برای نماز، وضو یا تیمم بدل از وضو لازم نیست؛ ولی در تیمم بدل از سایر غسل‌ها، برای نماز وضو یا تیمم بدل از وضو نیز لازم است.

 

آیات عظام سیستانی، مکارم و نوری: خیر، لازم نیست برای نماز، وضو یا تیمم بدل از وضو بگیرد (خواه غسل جنابت باشد یا غسل‌های دیگر)، به جز غسل استحاضۀ متوسطه؛ ولی اگر به جا آورد، بهتر (احتیاط مستحب) است.

نجشنبه 9 آبان

(رسالۀ‌دانشجویی،احکام‌تیمم،پرسش 92)

اینستاگرام

پنل کاربری

کلیه حقوق مادی و معنوی مطالب متعلق به موسسه هنر و ادبیات هلال می باشد
طراحی و برنامه نویسی گروه فاواتک