موسسه هنر و ادبیات هلال

در ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

ای همســـر گـــرامـــی پیغـمـبـــر   ام الائمـــه فــــــاطمــه را مــــادر
تبــریـک جـــنّ و انـــس گــوارایــت   کـامشب خـدای داده تــو را کـوثر
ایـن اسـت نخــــل آرزوی طــــاهــا   ایــن اســت میــــوۀ دل پیغمبــــر
ایـن اسـت جـان پـاک رســول الله   ایــن اسـت بـر جمـال خـدا مظهر
ایـن اسـت آن سپهــر کــه آینـــده   ســـــادات عــــالمنـد ورا اختـــــر
از منطـقش صــدای خـــدا بشنـــو   در صــــورتــش جمــال خـدا بنگـر
لبخنـد مـی زنند بـــه رخســــارش   ســارا و مـــریم، آسیـــه و هـاجر
بــــرگیـــر رو نمــــا ز رســـــول الله   تــا بنگـــرد بــه صـــورت این دختر
تـو هسـت خویش را به خدا دادی   حـق هدیه کـرد بر تو چنین گوهر
ایـن گــوهـری کــه داد خـدا بـر تـو   در مخــزنش نـداشت از این بهتـر
ایـن اسـت بــر رجــال جهــان بـانو   ایـن اسـت بـر زنـان جنـان سـرور
انسیـه صـورت اسـت و محمد خـو   حوریـه سیـرت است و خدا منظر
در حیــــرتــم کـــه فـاطمـه  آوردی   یــــــا زاده ای پیـــــامبــری دیگــر
خـوانم خداش، نیست خـدا راضی   گـــویم بشــر بشـــر نکنــد بــــاور
دُرَی که داشت، در یـم رحمت جـا   سیبـی کـه بــود، نخـل خـدا را بر
ایـن اسـت دختـری کـه خداوندش   فــرمـوده اسـت، فــاطمـه اطهــر
افضــل ز انبیــاسـت بـه جــز احمد   بــرتــر ز اولیــاسـت بـه جـز حیـدر
بــا ایـن همـه رسـول خـدا بـوسید   اورا جبین و صورت و دست و سر
هـم شخـص مصطفـاش مدیحت خـــوان   هـم نطـق مــرتضـاش ثنـا گستـر
انسیـه ای کــه خواجــۀ لـــولاکش   بگـرفتـه چـــون کتـاب خـدا در بــر
حــوریـه ای کـه پیـش تـر از خلقت   آغــوش کبــریــاش شـدی بستـر
آرد نمــــاز سجـــده بــــه پـــای او   بـر خـاک بنـدگی چـو گـذارد سـر
در زیــــر پــــای فضـــۀ دربــــــارش   روح القـدس گشوده ز هم شهپر
خــورشیـد، بـــی فــروغ تجــلایش   چون آتشی است دردل خاکستر
چشمـی کـه از خـداش جـدا بیند   گــردد شعــاع مهــر در آن خنجـر
جـز مهـر او نجــوشــدم از سیـنــه   جــز وصـف او نــرویـدم از حنجــــر
جـز ذکــــر او نگفتـــه ام از آغـــــاز   جـــز مــــدح او نگــویـم تــــا آخــر
بی مهــر او قســم بـه خـدا هرگز   جنـت بـه هیـچ کـس نگشـاید در
پیغمبـری نجـــات نخــواهــد یــافت   بی دوستـی فاطمـه در محشـــر
بـر خـاک فضـه اش نــرسد هـرگـز   عــالم اگـر شـود همـه سیم و زر
با یک اشـاره اش همـگی سلمان   بـا یـک نظـاره اش همگـــان بـوذر
متــن اوامــرش همــه جـا معـروف   کــل نـــواهیـش همـــه از منکـــر
یک لحظه دل بـرد ز دو صد یوسف   چشـم افکنـد اگــر بــه روی قنبـر
پـــای محـــب او بــه ســـر رضـوان   جـــــای عـــــدوی او بــــه دل آذر
شد یک تنه سپاه علی، نگذاشت   یـک مـوی کـم شـود ز سـر حیدر
یـک شهـر با علی همگی دشمن   یـک فاطمه بر او شده یک لشکر
صحــرا و خــانـه و اُحــد و مسجـد     شد در حمـایت علـی اش سنگر
تــــا روز حشــــر بحـــــر ولایـــت را   کشتـی علـی است،فاطمـه اش لنگــر
"میثـم" بگیــــر درس ولایـت را
زین مادر حسین و حسن پرور

"صدف نبوت 2"- حاج غلامرضا سازگار
تاریخ ارسال : یکشنبه 6 اردیبهشت 1388
آخرین بازدید : دوشنبه 27 آذر 1396
تعداد بازدید کننده : 1411
دفعات مشاهده : 1452
» ارسال نظرات
متن پیام : *
نام :
تصویر امنیتی :
 
 
 

معرفی کتاب یک ماه خون گرفته یازده / اثر جدید استاد غلامرضا سازگار

قال الرضا علیه السلام
به مناسبت در گذشت عالم ربانی میرزای شیرازی

بدانید که فقیه کسی است که خیرش را بر مردم سرازیر سازد و آنان را از دشمنانشان نجات دهد و نعمتهای بهشتی را بر آنها فزونی بخشد و خشنودی خدا را برایشان تحصیل نماید.(البحار:جلد 2،صفحه 5)

مسئله روز

پرسش : آیا بعد از تیمم بدل از غسل، تیمم بدل از وضو نیز لازم است؟

پاسخ : در تیمم بدل از غسل جنابت، برای نماز، وضو یا تیمم بدل از وضو لازم نیست؛ ولی در تیمم بدل از سایر غسل‌ها، برای نماز وضو یا تیمم بدل از وضو نیز لازم است.

 

آیات عظام سیستانی، مکارم و نوری: خیر، لازم نیست برای نماز، وضو یا تیمم بدل از وضو بگیرد (خواه غسل جنابت باشد یا غسل‌های دیگر)، به جز غسل استحاضۀ متوسطه؛ ولی اگر به جا آورد، بهتر (احتیاط مستحب) است.

نجشنبه 9 آبان

(رسالۀ‌دانشجویی،احکام‌تیمم،پرسش 92)

اینستاگرام

پنل کاربری

کلیه حقوق مادی و معنوی مطالب متعلق به موسسه هنر و ادبیات هلال می باشد
طراحی و برنامه نویسی گروه فاواتک