موسسه هنر و ادبیات هلال
آخرین وداع
ای سنگ‌ها پیوسته بامن خون بگریید     چــون ابـر در صحـرا و در هامون بگریید
ای اشک‌ها باران خون گردید درچشم     ای بحـرها طوفان شوید از آتش خشم
طــوفان اشــک و سیـل خـون شـدسدِّ راهم     خــورشیـد را ظلمت گرفت از دود آهـم
ای آسمــان کن گریـه چـون ابر بهاران     مگــذار تــــا از هـــم جـدا گردنـد یـاران
بـــر یــوسف زهـــرا دگــر یـاری نمانده     حتـــی عَـلـم، حتـی علمــداری نمانده
هفتـاد و دو آزاد مـرد افتــاده بـر خاک     هفتاد ودو قرآن همه باجسم صدچاک
خیمه پرازفریاد و آه و اشکِ زن‌هاست     پشت و پنـاه عـالمی تنهـای تنهـاست
هنگــام رفتن گشتـه مشتـی زن سپـاهش     بیـن همـه گـردیده طفلـی سد راهش
از اشک خونین سـرخ کرده خاک ره را     مـوی پـریشانش پریشان کـرده شه را
ازچشم حق بانرگس چشمش بَرددل     دستـش به دست اسب و پایش مانده در گل
او در میــان جمـع پیـش از جمـع می‌سوخت     آرام بودوبی‌صداچون شمع می‌سوخت
افتـــاده بــابـا را بـه رخسـارش نظـاره     کز گریه می‌لـرزد به گوشش گوشواره
آزاد کــرد از حبـس دل ســـوز نهـان را
    آهی کشید ازدل که آتش زد جهان را
کـای سوختــه ز سوز آهـت حاصلم را     «لا تحـرقی قلبـی» مــزن آتش دلـم را
ای سدِّراهم سیل اشـک و دود آهـت     کشتی مراهم با سکوتت، هم نگاهت
یک لحظه از هم باز شد بغـض سکینه     فریــــاد آرامی کشیــد از ســوز سینـه
گفتـا بـه مـرگ سرخ تن دادی پدرجان     بـر تیر دشمن سینه بگشادی پـدرجان
فرمــود چــون بـر تیـغ دشمـن رو نیارد     یـــاری کــــه غیـر چنـد زن یــاری ندارد
آهـی کشیـد از سینـۀ سوزان سکینه     گفــت ای پـــدر مــا را ببر سوی مدینه
تنهــای تنهــا رو بـــه کـام مـرگ بردی     مارادراین صحرابه دست کی سپردی؟
فـــرمـود اینجــا جــز خــدا یــاری ندارم     تنهــا بـــه لطـف او شمـا را می‌سپارم
بـــاید بــه صحــرا سـر نهیـد از آشیانه     بــــاید سپـــر گـــردیـد پیـــش تـــازیانه
بــاید کـه گــم گــردید در دامـان صحرا     گــــردید زیــــر خــــارهـا مهمـــان زهرا
آرام بــــاشید از عــــزیـزانم خــدا را
در کوچه‌های کوفه می‌بینم شما را

دو دریا اشک1 - غلامرضا سازگار
تاریخ ارسال : پنجشنبه 26 آذر 1388
آخرین بازدید : یکشنبه 26 آذر 1396
تعداد بازدید کننده : 1344
دفعات مشاهده : 1383
» ارسال نظرات
متن پیام : *
نام :
تصویر امنیتی :
 
 
 

معرفی کتاب یک ماه خون گرفته یازده / اثر جدید استاد غلامرضا سازگار

قال الرضا علیه السلام
به مناسبت در گذشت عالم ربانی میرزای شیرازی

بدانید که فقیه کسی است که خیرش را بر مردم سرازیر سازد و آنان را از دشمنانشان نجات دهد و نعمتهای بهشتی را بر آنها فزونی بخشد و خشنودی خدا را برایشان تحصیل نماید.(البحار:جلد 2،صفحه 5)

مسئله روز

پرسش : آیا بعد از تیمم بدل از غسل، تیمم بدل از وضو نیز لازم است؟

پاسخ : در تیمم بدل از غسل جنابت، برای نماز، وضو یا تیمم بدل از وضو لازم نیست؛ ولی در تیمم بدل از سایر غسل‌ها، برای نماز وضو یا تیمم بدل از وضو نیز لازم است.

 

آیات عظام سیستانی، مکارم و نوری: خیر، لازم نیست برای نماز، وضو یا تیمم بدل از وضو بگیرد (خواه غسل جنابت باشد یا غسل‌های دیگر)، به جز غسل استحاضۀ متوسطه؛ ولی اگر به جا آورد، بهتر (احتیاط مستحب) است.

نجشنبه 9 آبان

(رسالۀ‌دانشجویی،احکام‌تیمم،پرسش 92)

اینستاگرام

پنل کاربری

کلیه حقوق مادی و معنوی مطالب متعلق به موسسه هنر و ادبیات هلال می باشد
طراحی و برنامه نویسی گروه فاواتک