موسسه هنر و ادبیات هلال
اجر رسالت
خــــاتــــم‌الانبیــــا رســــول خدا       کــــه جهـــــانش هـــزار بـار فدا
کـــــرد اعـــــلام بـــر سـر منبــر       بــه خـلایــــق ز اصـغـــر و اکبـــر
که من ای مسلمینِ نیک خصال       دیدم آزارهابه بیست وسه سال
کـــرده‌ام روز و شـب حمــایتتان       سنـــگ خـــوردم پـی هــدایتتان
ســــاحرم خــوانده‌اید و جادوگر       بــــر ســـــرم ریختیــد خــاکستر
گــــاه کــــردید سنـــگ بـــارانم       گـــــه شکستیـــــد درِّ دنــــدانم
مثــــل مــــن از منـــافق و کفـار       هیـــــچ پیغمبـــــری نـــــدیـد آزار
حـــال چـــون می‌روم از این دنیا       اجـــر و مــزدی نخواستم ز شما
جـــز کـــه بـــا عتــــرتم مودّتتان       حــــرمت و طــــاعـت و محبتـتان
دو امــــانت مـــراست بین شما       طاعت ازاین دوهست،دین شما
ایـــن دو از امـــــــر داورِ منّـــــان       یکــــی عتـــرت بــوَد، یکـی قرآن
این دو باهم چو این دو انگشتند       تــــا ابــــد متصـل به یک مشتند
کافراست آن کسی که در اقرار       یـکـــی از ایـــن دو را کنـــد انکار
چـــون محمّــــد ز دار دنیــا رفت       روح او در بهشــــت اعــــلا رفـت
جمــــع گشتنــــد امـت اسـلام       تـــا بـــه زهـــرا دهنـد یک انعـام
رو ســــوی بیــــت کبـــریا کردند       جــــای گـــل، بـــار هیــزم آوردن
گلشـــــان شعلــــه‌های آذر بود       حــــرمتِ دختـــــرِ پیمبــــر بــــود
دخــتر وحــــی را بـه خـانه زدند       بـــــر تـــــن وحــــی تـازیانه زدند
اولیــــن اجــــر مصطفی این بود       حملــه بـــــر بیـت آل یاسین بود
اجــــر دوم نـصیـــب مــــولا شد       کشتـــه در صبـحِ شامِ احیا شد
آنکه عمـری چوشمع می‌شدآب       رُخش از خـون سر گرفت خضاب
فــرق بشْکسته و دل صد چاک       مثـل زهـرا شبانــه رفت به خاک
اجـــر سـوم رسیـد بـر حسنش       تیـــربــاران شــد از جفــا بـدنش
تـــن پــــــاکش بـه شـانه یـاران       شــد بـــــه بــــاران تیـر، گلباران
اجــــر چــــارم بســی فـراتر بود       نیـــــزه و تیــر و تیـغ و خنجـر بود
دســت ظلـم و عنـــاد بگشادند       اجـــــرهـا بـــر حسیــن او دادند
گرگ‌هایش به سینه چنگ زدند       بــــه جبینش ز کینـه سنگ زدند
حملــه بــر جسـم پاک او کردند       نیــزه در سینــه‌اش فـــرو کردند
بـــر دل او کـــه جـــای داور بـود       هدیــه کــــردنـد تیــــر زهـــرآلود
تیـــر مسموم، خصم او را کشت       سربه دل برد وشد برون ازپشت
کـاش در خون خویش می‌خفتم       کــــاش می‌مـــردم و نمـی‌گفتم
آب‌هـــا بــــود مهــــــر مــــادر او       تشنـه لـب شـد بــریده حنجر او
داد از تیــــغ، قـــــاتلش شــربت       ســـر او شــد جـدا به ده ضربت
«میثــم» آتــش زدی به جان بتول
سوخت زین شعله قلب آل رسول

دو دریا اشک 2 - غلامرضا سازگار


تاریخ ارسال : شنبه 28 آذر 1388
آخرین بازدید : یکشنبه 26 آذر 1396
تعداد بازدید کننده : 1268
دفعات مشاهده : 1300
» ارسال نظرات
متن پیام : *
نام :
تصویر امنیتی :
 
 
 

معرفی کتاب یک ماه خون گرفته یازده / اثر جدید استاد غلامرضا سازگار

قال الرضا علیه السلام
به مناسبت در گذشت عالم ربانی میرزای شیرازی

بدانید که فقیه کسی است که خیرش را بر مردم سرازیر سازد و آنان را از دشمنانشان نجات دهد و نعمتهای بهشتی را بر آنها فزونی بخشد و خشنودی خدا را برایشان تحصیل نماید.(البحار:جلد 2،صفحه 5)

مسئله روز

پرسش : آیا بعد از تیمم بدل از غسل، تیمم بدل از وضو نیز لازم است؟

پاسخ : در تیمم بدل از غسل جنابت، برای نماز، وضو یا تیمم بدل از وضو لازم نیست؛ ولی در تیمم بدل از سایر غسل‌ها، برای نماز وضو یا تیمم بدل از وضو نیز لازم است.

 

آیات عظام سیستانی، مکارم و نوری: خیر، لازم نیست برای نماز، وضو یا تیمم بدل از وضو بگیرد (خواه غسل جنابت باشد یا غسل‌های دیگر)، به جز غسل استحاضۀ متوسطه؛ ولی اگر به جا آورد، بهتر (احتیاط مستحب) است.

نجشنبه 9 آبان

(رسالۀ‌دانشجویی،احکام‌تیمم،پرسش 92)

اینستاگرام

پنل کاربری

کلیه حقوق مادی و معنوی مطالب متعلق به موسسه هنر و ادبیات هلال می باشد
طراحی و برنامه نویسی گروه فاواتک