موسسه هنر و ادبیات هلال

دل ما زائر توست

کوثر اشک من از ساغر و پیمانه، توست
دل آتــش‌زده‌ام، شمــع عزاخانه تـوست
جگــر ســوخته، خـاکستر پروانه تـوست
شعله‌هــای دلـــم از آه غـریبـانه تـوست
                              ای تـــراب قــــدم زائـــر کویت گُل من
                              وی خراسان تو تا صبح قیامت دل من

درد جان را تو طبیبی تو طبیبی تو طبیب
بــزم دل را تو حبیبی تو حبیبی تو حبیب
بی تـــولّای تو دل را نه قرار و نه شکیب
تــو غــریب الغربایی و همه خلق، غریب
                     نه خراسان که سماوات و زمین حائر توست
                     دور و نــــزدیـک نـــدارد، دل مــا زائــر توست

ای قبــــول غــــم تــــو گــریـه ناقـابل ما
آتــش عشــق تــو در روز جـزا حاصل ما
مــایـه از خــاک خــراسان تو دارد گل ما
ما نبودیم که می‌سوخت به یادت دل ما
                        ســال‌ها آتـش غـم شمع صفت آبت کـرد
                        زهر در سینه شراری شد و بی تابت کرد

تو به خلقت پدری و تو به زهرا پسری
مثـل جـد و پـــدرت از همه مظلوم‌تری
تــــو جگــــر پــاره پیغمبر و پاره جگری
بلکه بی‌تاب‌تر از بسمل بی‌بال و پری
                          میـــزبان تـو شـد ای جان جهان قاتل تو
                         کس ندانست ندانست چه شد با دل تو

تـــو کــــه ســــر تــا بـه قدم آینه توحیدی
به چه تقصیر چو بسمل به زمین غلطیدی
مـــرگ را دور سرت لحظه به لحظه دیدی
همچنــــان مـــار گزیده به خودت پیچیدی
                          که گمان داشت که با آن غم پیوسته تو
                         قتلگــاه تـــو شــــود حجـره در بستـه تو؟

«بابی انت و امی» که چـه آمد بــه ســرت
داغ معصــومه مظلـومه بـــه جـان زد شررت
تــــو زدی بـــــال و پـر و کــرد تماشا پسرت
بس که بر شمس رُخت ریخت ستاره قمرت
                         شــــــرر آه بــــــر آمــــد ز نهــــادت مــولا
                         صورتت شسته شد از اشک جوادت مولا

طایـــر روح غــــریبانه پـــــــرید از بدنت
قاتلت اشک فشان بود به تشییع تنت
خبــر از غـربت تن داشت فقط پیرهنت
کــرد با خون جگر دست جوادت کفنت
                         چـــوب تابـوت تـو بـر شـانه جان همه بود
                         جای معصومه تو اشک فشان فاطمه بود

بانـوان چشم ز مهریـه خود پوشیدند
دور تــابوت تــو پـروانه صفت گردیدند
اشـک‌ها بـود که بـر غربت تو باریدند
لاله از خون جگر بر سر راهت چیدند
                                مردها مثل زنان شیونشان برپا بود
                                دور تـابوت تــو ذکر همه یا زهرا بود

ای خدا سوختم از گریه، دل از کف دادم
کـــاش می‌سـوخت فلـک از شرر فریادم
کــــاش مـی‌داد غــم شــام بـلا بـر بادم
یـــاد خــــاکستر و سنگ لب بـام افتـادم
                        پــای تــابوت رضـا چنـگ و نی و دف نزدند
                        همه سیلی زده بر صورت خود، کف نزدند

دور تــابوت تـو بـر چهره اگر چنگ زدند
لیـک پــای سر جد تو همه چنگ زدند
دور تــابوت تـــو نــــاله ز دل تنـگ زدند
دور زینب همه از چار طرف سنگ زدند
                             تــا شــرار از جگـر و ناله ز دل برخیزد
                            اشک «میثم» به تو و جد غریبت ریزد

دو دریا اشک2 - غلامرضا سازگار

تاریخ ارسال : یکشنبه 29 آذر 1388
آخرین بازدید : دوشنبه 27 آذر 1396
تعداد بازدید کننده : 1253
دفعات مشاهده : 1294
» ارسال نظرات
متن پیام : *
نام :
تصویر امنیتی :
 
 
 

معرفی کتاب یک ماه خون گرفته یازده / اثر جدید استاد غلامرضا سازگار

قال الرضا علیه السلام
به مناسبت در گذشت عالم ربانی میرزای شیرازی

بدانید که فقیه کسی است که خیرش را بر مردم سرازیر سازد و آنان را از دشمنانشان نجات دهد و نعمتهای بهشتی را بر آنها فزونی بخشد و خشنودی خدا را برایشان تحصیل نماید.(البحار:جلد 2،صفحه 5)

مسئله روز

پرسش : آیا بعد از تیمم بدل از غسل، تیمم بدل از وضو نیز لازم است؟

پاسخ : در تیمم بدل از غسل جنابت، برای نماز، وضو یا تیمم بدل از وضو لازم نیست؛ ولی در تیمم بدل از سایر غسل‌ها، برای نماز وضو یا تیمم بدل از وضو نیز لازم است.

 

آیات عظام سیستانی، مکارم و نوری: خیر، لازم نیست برای نماز، وضو یا تیمم بدل از وضو بگیرد (خواه غسل جنابت باشد یا غسل‌های دیگر)، به جز غسل استحاضۀ متوسطه؛ ولی اگر به جا آورد، بهتر (احتیاط مستحب) است.

نجشنبه 9 آبان

(رسالۀ‌دانشجویی،احکام‌تیمم،پرسش 92)

اینستاگرام

پنل کاربری

کلیه حقوق مادی و معنوی مطالب متعلق به موسسه هنر و ادبیات هلال می باشد
طراحی و برنامه نویسی گروه فاواتک