در ولادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام


نسیـم آورَد بـوی عطــر بهــاران            فضـا گشتـه خـرّم چـو روی نگاران
سمــا ســرخ‌تر از رخ لالــه‌رویان   زمیـن سبزتــر از خــط گلـعـذاران
ملک مشک افشاند از عطر گیسو   فلک بر زمین بـارد اختـر چو بـاران
ندا می‌دهد مرغ شب لحظه‌لحظه   که روشن شده چشمِ شب‌زنده‌داران
جمـال خــدا را بــه بیـت ولایت   بیــاییــد یــاران ببینیــد یــاران!
عروس محمّد علی زاد امشب
ولیِ خــدا را ولـی زاد امشب

الا ای همـه خلق عـالم خدا را              خدا خوانده امشب شما را شما را
برآییــد از پــردۀ تیـرگــی‌ها   ببینیـد بـــی‌پــرده روی خـدا را
در آغوش فُلک نجات دو عالم   ببینیــد روشــن چــراغ هـدا را
ببینیـد در لیلــۀ پنـجِ شعبان   رخِ چـارمیـن حجّـتِ کبــریــا را
بگردیـد دور حریـم جمــالش   ببینیـد هـم مـروه را هـم صفا را
امام شهیدان که جان است جان را
گـرفتـه در آغـوش، جـان جهان را 

دل عالمـی بستــه بــر تـار مویش              ز شمس الضحی برده دل ماهِ رویش
حیات است مرهون عیـن الحیاتش   بقا قطـره‌ای کـوچک از آب جـویش
تـو گـویـی کـه از صبـح روز ولادت   دمد وحی صـاعـد ز نـای گلــویش
ننوشیــده مــی، سـاقیـان بهشتی   فتـادنـد مستانــه پــای سبـویش
نبـرده است تنهـا دل دوستــان را   که دشمن بوَد کشتۀ خلق و خویَش
خصالش محمّد کمالش محمّد
جلالـش محمّد جمالش محمّد

ســلامُ عـلــی آلِ طــاهـــا و یــــاسیـــن            بـه ایـن خلـق و ایـن خـوی و این عـزّ و تمکین
رخـش مصـحــف فــاطـمـه، حُسـن، قـرآن   پُر از «قدر» و «واللیل» و «والشمس» و «والتین»
درود الـهـــی بــــر آن خُـــلـــق نیــکــو   ســـلام مـحـمّــد بــــر آن خــوی شیــریـن
نـمــاز از خـضــوعـش بـــه پــــرواز آیــد   دعــا از نـفــس‌هــــای او بسـتـــه آذیــــن
بـــه سـجـــــاده‌اش آسمـــان آورد ســـر   بــه ذکــر دعـــایــش خــدا گــویــد آمیــن
سلام خدا بر خضوع و خشوعش
قیام و قعود و رکوع و سجودش

درود خـــداونــد حــی جلیلــش               به قدر و کمـال و جمـال جمیلش
عجب نیست در مسلخ عشق و ایثار   اگـر بوسـه بـر دست آرد خلیلش
عجـب نیست کـز عـرشۀ عرش اعلا   طـواف آرد از چــارسـو جبرئیلش
سلاطین غـلامش، خـواتین کنیزش   طوایـف مریـدش، قبایل دخیلش
حجـر شـاهـد عــزت و اقتــدارش   هشـام ابـن عبدالملک‌ها ذلیلش
بسا تخت شاهی فرو رفت در گل
کجـا حـاکم گِـل شود حاکم دل؟
 

(ذلت هشام و عزت امام)

«هشـام» استلام حجـر تـا نمـاید               در آن ازدحــام خــلایق نشایــد
نه قدری که از وی شـود قدردانـی   نه کس بود تا کس بر او ره‌گشاید
بـه ناگــاه دیدنــد آمــد جوانـی   کـه پیوستـه او را حَجر مـی‌ستاید
گشودنــد حُجّــاج از چـار سو، ره   کـه آن شاهـد حسـن یکتا بیـاید
یکی خواست تا سر به پایش گذارد   یکی رفـت تـا جـان نثارش نماید
یکی گفت نامش چه باشد هشاما 
-حسد را نگر- گفت: نشنـاسم او را

به نـاگه «فـرزدق» خـروشیـد در دم                که: ایـن است نجـل رسـول مکرم!
تو چون می‌کنی در مقامش تجاهل؟   من او را به از خویشتن می‌شناسم
نمــاز اسـت بــی او گنــاه کبیــره   ثـواب است بـی او خطـای مسلّم
تعـالیـم اسـلام از اوســت جــاری   قـوانین تـوحیـد از اوست محـکم
چـراغـی است بـر قلــۀ آفــرینش   امـام است بـر جملـۀ خلـق عـالم
سلام و رکوع و سجود است از او
قنوت و قیـام و قعـود است از او

امامـی اسـت کـو را امـم می‌شناسد               کـریمی اسـت کـو را کرم می‌شناسد
صفا، مروه، مسعی، حجر، حجر، زمزم   طـواف و مطـاف و حـرم می‌شناسد
بیابـان مکـه، منــا، خیــف، مشـعر   سمــاوات و لـوح و قلم مـی‌شناسد
زمیـن می‌شنـاسد، زمـان می‌شناسد   عـرب می‌شنـاسد، عجـم می‌شناسد
یـم و قطـره و مـاه و خورشید، او را   بـه ذات الهــی قســم مـی‌شناسد
سلام خدا بر اب و جد و مامش
مسلمان بود هر که داند امامش


(سخن با مولا)

سلام ای سلام خـدا بـر سـلامت!               درود ای کــلام الـهــی، کــلامـت!
تو هم سجده؛ هم سیدالساجدینی   که قلب حسین است بیت‌الحرامت
مسلمــان نبـاشم نبـاشم نبـاشم   نـدانـم اگــر بـر خـلایـق امـامـت
سلام خـدا بـر سجـود و رکـوعت   درود خـدا بـــر قعــود و قیـامـت
حجـر بـر در خانه‌ات قطعه سنگی   مقــام آورد ســر بـه پای مقامـت
تو حَجّی صلاتی زکاتی جهادی
تو ممدوح بـا نامِ زین العبادی

تو در تیرگــی‌ها سـراج المنیـری            تو همچون پیمبر، بشر را بشیری
سمـاوات و عرشند در اختیــارت   تـو آزادۀ عـالمـی، کـی اسیـری؟
تو در کنـج ویرانه‌ها هـم بهشتی               تو در زیــر زنجیرهـا هـم امیری
به پای تو سر کرد خم «سربلندی»   تو تنها به نزدِ خدا سر بـه زیـری
یمِ هشت بحری و درِّ سـه دریـا   ولـی خداونــد حــیّ قـدیـری
تو «قدر» و «تبارک» تو «فرقان» و «نوری»
تو عیسـی تـو گردون تو موسی تو طوری

تو بـا خطبـه‌ات شام را شـام کردی            تو همچـون علی فتح اسـلام کردی
تو از شــام، پیغــام خـون خـدا را   به هـر عصر و هر نسل، اعلام کردی
تو بـر روی دشمـن نمـودی تبسّـم               تو حتی به «مروان» هم اکرام کردی
تو دل پیش زخـم‌ زبان‌هـا گشودی   تو دعـوت ز سنــگِ لبِ‌ بـام کردی
تو در کوفه یک لحظه دخت علی را   بـه اوج خـروشیــدن آرام کــردی
تو با صبر و با حلم و با استقامت
بـه قـرآن بقـا داده‌ای تا قیامت

تو زمزم، تو مروه، تو سعی و صفایی              تو فرزند کعبه، تو خیف و منایی
تو قرآن، تو احمد، تو حیدر، تو زهرا   تـو در حُسـن، آیینـۀ مجتبـایی
امــامـی و، پیغمبــری از تـو زیبـد   کــه تنهــا پیــام‌آورِ کــربلایی
کلامت بـوَد وحـیِ صاعد چه گویم   تــو از پــای تا سر کلامِ خدایی
دعـا بــر دهـان و لبـت بـوسه آرد   همانـا همانـا تــو روح دعـایی
چه بهتر که «میثم» ثنای تو گوید
بـرای تـو خوانـد، بـرای تو گوید

 

مرآت ولایت 3- غلامرضا سازگار

تاریخ ارسال : چهار شنبه 2 تیر 1389
آخرین بازدید : پنجشنبه 16 تیر 1401
تعداد بازدید کننده : 7977
دفعات مشاهده : 8157
» ارسال نظرات
متن پیام : *
نام :
تصویر امنیتی :
 
 
 

خبر داغ

عصر شعر عاشورایی / شعر خوانی محمد سعید میرزایی

رسم اهل ادب/ مداحی واجب، مداحی مستحب، مداحی حرام

حاج اصغرسعیدمنش / این دل تنگم عقده ها دارد...

قال رسول الله صل الله علیه واله و سلّم

همـانا در نهــان مـردم بـا ایمـان، معـرفت و شنـاختی نسبت بـه امــام حسیـن علیه السلام نهفته است.

(البحار: جلد 43، صفحه 271)
مسئله روز

مسئله : اگر برای مسح، رطوبتی در کف دست نمانده باشد نمی‌تواند دست را با آب خارج، تر کند، بلکه (آقای سیستانی:... باید از ریش خود رطوبت بگیرد و با آن مسح نماید و گرفتن رطوبت از غیر ریش و مسح نمودن با آن محل اشکال است.) باید از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد و با آن مسح نماید.

(آقای بهجت:... بنابر احتیاط باید اول از تری موی ریش و ابرو کمک بگیرد و اگر در آنها تری نبود از دست‌ها رطوبت می‌گیرد.)

آیت‌الله مکارم: اگر رطوبت کف دست خشک شود می‌تواند از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد با آن مسح کند، ولی از آب خارج جایز نیست و اگر فقط به اندازۀ مسح سر رطوبت دارد سر را با همان رطوبت مسح کند برای مسح پاها از اعضای دیگر، رطوبت بگیرد.

 (توضیح‌المسائل‌مراجع،مسأله 257)

اینستاگرام

پنل کاربری

کلیه حقوق مادی و معنوی مطالب متعلق به موسسه هنر و ادبیات هلال می باشد
طراحی و برنامه نویسی گروه فاواتک