موسسه هنر و ادبیات هلال

در ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

نخـــل تـــوحیـد! نــوبـر آوردی       فـلـک نـــــور! اختـــــر آوردی
صــدف بحــر رحمـــت ازلــی!       بـــارک‌الله! کـه گوهـر آوردی
مـــــادر فاطمـه! سـلام خـدا       بـر تـو مــادر که دختر آوردی
دختــری فـوق هـاجر و مـریم       از بـــــــــرای پیمبـــــر آوردی
از حبیــب خــدا! رســــول‌الله       دل ربــودی کــه کـوثر آوردی
به! چه کوثر، خدا ثناخوانش
پــدر و مـــادرم بـه قربــانش

عصمت داور است این مولود       روح پیغمبــر است این مولود
هــم بــود دختـر رسـول خدا       هم پـدرپرور است این مولود
هــرچـه گفتنـد در فضـائل او       بــــاز بالاتـر است ایـن مولود
همسر و کفـو رکن شیرخدا       حیدرِ حیـدر است این مولود
بهتــــرین دودمــان عـــالم را       بهترین مادر است این مولود
جــــز خــــدا و محمـــد و حیـدر
کس ندانست کیست این دختر

این همه هستی رسول خداست     مطلع الشمس آسمان هداست
ایــن تمـــام محمـد است و علـی     بلکــــه‌ ام ائمـــــه النجبـــــاست
بــه خــداونــدی خـــــدا ســوگنـد     هـر چـه گویم کم است؛ این زهراست
گــــوهـر نـــاب ایــن یگــانه صـدف     دو مسیــح و دو ریــم عـذراست
روح او در تــــن امــــــــام حســن     شیــر او خون سیدالشهـداست
بضعـۀ مصطفی بود زهرا
کــوثر اوست زینب کبری

مهـــر از نــــــور او وضـــــــو دارد       مــــاه از مهــــرش آبـــرو دارد
بـه همـه هستی حسین،قسم       هـرچـه دارد حسین از او دارد
روح وحی است،روز و شب با او       ملـــک وحــی گـفـت‌وگـو دارد
از خـــدا قـــدر و عــزت و اجلال       از نبی خَلق و خُلق و خو دارد
سینه‌اش مخـزن علوم خداست       خبــــر از غـیب، مــوبه‌مـو دارد
آن که بخشیده علم غیب به او
وحــــــده لا الــــــه الّـــا هــــــو

ای فـــدایی مقـــدمت ســرها       مهـــر تــــــو روح پـــاک پیکـرها
نـه فقـط ام احمـــدت خـواندند       مــــادری بــــر همـــه پیمبــرها
کـــــوثـر کـــز سپهـــر دامـانت       ریختــه چـــون ستـــاره کـوثرها
خط و مشی حسین پروری‌ات       مـــــادری داده یـــــاد مــادرهـا
بــا ورود تــــو در صـف محشــر       اهـــل محشـر کنـند محشرهـا
تــا نگـــردد شفــاعتـت آغـاز
باب رحمت به کس نگردد باز

کیستــی تـو بهشــت بــابـایی       ســورۀ قـــدر و نـور و طــوبایی
مـا همـه ذره و تــو خـورشیدی       مـا همـه قطـــره و تــو دریایی
راضیــــه، مرضیـــه، محدثــه‌ای       مطلـــع الفجـر زهـره، زهرایـی
هــم کتــاب اللّهـی ز پـا تا سر       هــم رســــول خـــدا سراپایی
مطلــــع الشمس بـــامداد ازل       لیلــــة القـــــدر حـــق‌تعـالایی
قدری و حق به خواجۀ لولاک
گفتـه دربــاره‌ات و مــا ادراک

ای مقــــامت ز وهـــم‌هــا برتر       قدر و جـاهت ز وصف ما برتر
مــدح تـــو بـــر لـب رسول خدا       ذکــر نابـی‌سـت از دعـا برتر
رتبـۀ تــوست از زنـــان بهشت       بـــه خداونـــدی خـــدا بــرتر
جزمحمد که دست‌بوس تو بود       تــــویـی از کــــل انبیــا بــرتر
حجــــره‌ات کعبـــــۀ دل احمـد       بیتـت از بیـــت کبـــریـــا بـرتر
بیت خشت و گلت ستارۀ عرش
حسنینت دو گـــوشوارۀ عـــرش

روح زوّار آستـــــــــانـــۀ تــــــــو       کعبـه گـردد به دور خانـۀ تو
دیـدۀ اهـــل آسمــــان گیـــرد       نــــور از قبـــر بی‌نشــانۀ تو
آشیـــان جهــان نبـود کـه بـود       قلــب پیغمبـــر آشیـــانـۀ تو
طــوطی وحــی جبــرییل امین       دانــه خـــورده ز آب دانه تو
بــــار انــــدوه مـاست یــا زهرا       روز محشر به روی شانۀ تو
دوستان را تویی تو در محشر
مـــــادر مهـــربــان‌تـر از مــادر

تـــو بهشــت پیمبــــر مــــایی       ظــل معبـود، بـر سـر مـایی
بــاز گفتیــم و بــــاز می‌گـوییم       کـه تو در حشـر، مادر مایی
روز محشــر کـه مـادر از فرزند       می‌گـــریـزد تـــو یـاور مـایی
مـا تـن مرده، تو ز لطف و کرم       روح از روح بهتــــــر مــــایـی
شرک ممنوع... ورنه می‌گفتم       کـه تـو معبــــود دیگــر مایی
در مقام تو ما همی دانیم
کـه ثنــای تـو را نمی‌دانیم

تــو بـــه معنـــا تمــــام قــرآنی       مـــــورد احتــــــرام قــــرآنی
تــو زکـات جهـاد و حـج و قیـام       تـــو صــلات و صیـــام قرآنی
هـم کتـاب خـدا تو راست امام       هم تــو مــا را امــام قــرآنی
گرچه روح است هر کلامش،تو       روح‌بخــش کـــــلام قــرآنـی
بــه تــــو ام‌الکتـــاب بایـد گفت       آری آری! تـــو مـــام قـرآنـی
گرچـه عمـری به پای وصف تو زیست
صد چو «میثم» حریف مدح تو نیست

صدف نبوت 5 – غلامرضا سازگار 
تاریخ ارسال : پنجشنبه 17 فروردین 1391
آخرین بازدید : دوشنبه 27 آذر 1396
تعداد بازدید کننده : 1703
دفعات مشاهده : 1796
» ارسال نظرات
متن پیام : *
نام :
تصویر امنیتی :
 
 
 

معرفی کتاب یک ماه خون گرفته یازده / اثر جدید استاد غلامرضا سازگار

قال الرضا علیه السلام
به مناسبت در گذشت عالم ربانی میرزای شیرازی

بدانید که فقیه کسی است که خیرش را بر مردم سرازیر سازد و آنان را از دشمنانشان نجات دهد و نعمتهای بهشتی را بر آنها فزونی بخشد و خشنودی خدا را برایشان تحصیل نماید.(البحار:جلد 2،صفحه 5)

مسئله روز

پرسش : آیا بعد از تیمم بدل از غسل، تیمم بدل از وضو نیز لازم است؟

پاسخ : در تیمم بدل از غسل جنابت، برای نماز، وضو یا تیمم بدل از وضو لازم نیست؛ ولی در تیمم بدل از سایر غسل‌ها، برای نماز وضو یا تیمم بدل از وضو نیز لازم است.

 

آیات عظام سیستانی، مکارم و نوری: خیر، لازم نیست برای نماز، وضو یا تیمم بدل از وضو بگیرد (خواه غسل جنابت باشد یا غسل‌های دیگر)، به جز غسل استحاضۀ متوسطه؛ ولی اگر به جا آورد، بهتر (احتیاط مستحب) است.

نجشنبه 9 آبان

(رسالۀ‌دانشجویی،احکام‌تیمم،پرسش 92)

اینستاگرام

پنل کاربری

کلیه حقوق مادی و معنوی مطالب متعلق به موسسه هنر و ادبیات هلال می باشد
طراحی و برنامه نویسی گروه فاواتک