موسسه هنر و ادبیات هلال
در رحلت حضرت رسول اکرم صل الله علیه واله
سیاه روز جهان در غم رسول خداست
عـزای ختم رسل ماتم رسول خداست
غـریب گشتـه جهـان و غـریب‌تر ز همه
علی ولی خدا ابن‌عـم رسول خداست
کتـاب وحــی خداوندگـــار و اهــل‌البیت
قـوی‌ترین سنـد محکـم رسول خداست
                    امیـن وحی ز ســوز درون بــزن فـریاد
                    بگو به حضرت زهرا سرت سلامت باد
 
مدینـه شهــر پیمبــر پیمبــــرت چــــون شد
بــــزرگ رهبـــر تــــوحید‌پـــــرورت چـون شد
علـــی! یگـــانــه وصـــــی پیمبــــر اعظــــم
بگــو بـــه اهــل مدینـه بـــرادرت چــون شد
تو نفس احمد و او نفس توست پس تو بگو
کسی کـه جـان بـودی بـه پیکرت چون شد
                    سراسـرت شـده در دود آه پوشیـده
                    چه روی داده که زهرا سیاه پوشیده
 
مـدینــه صحنــــۀ روز قیــــامـت کبــــراست
مدینه محفل فریاد و اشک و آه و عزاست
گـــرفتـه زانـــوی غــم در بغــل امام حسن
به ماه چهره روان اشک سیدالشهداست
نشستـه گــــرد یتیمـــی بـــه چهـرۀ زینب
بـه تـن لبـاس عـزا مثـل مـادرش زهراست
                  شده است خیمۀ غم ملک خالق ازلی
                  خمیده قـامت زهرا شکسته رکن علی
 
منــافقیـن کــه ز کفــــار بـدتـرنـد همــه
بـه فتنـه دشمـن دیـــن پیمبــرنـد همـه
سقیفه مرکز شورای شومشان گشته
بــه فکــر بستـن بـــازوی حیــدرند همه
گـرفته‌اند بســی شـور در همین شـورا
بــه دور خــانــۀ زهـــرای اطهـــرند همه
                  چه فتنه‌های عظیمی که زیر سر دارند
                  خدا کنـد کـه از این فتنه دست بردارند
 
چـه فتنه‌ایست کـه دیـن را کنند قــربانش
چـه فتنه‌ای کـه فقط محشر است پایانش
چه فتنه‌ای که در آن کشته می‌شود زهرا
چـه فتنـه‌ای کــه شــــود پـــایمـال قرآنش
چـه فتنــه‌ای کــه رود بـر فــراز نیـزه در آن
سـر امـــــام حسیـــن و ســـــر جـوانانش
                   چـه فتنـه‌ای که جنــایـات تا ابد اثـرش
                   چه فتنه‌ای که معاویه می‌شود ثمرش
 
دَرنــد سینــــۀ عمــــــار را در ایــن فتنه
کُشنـد میثــــم تمــــــار را در ایــن فتنه
قسم به حق نـه فقط قتل میثم و عمار
کُشنـد عتــــرت اطهـــار را در ایــن فتنه
دو دست بسته ز خانه به جانب مسجد
بــــرنـد حیـــدر کـــــرار را دریــــن فتنـــه
              به آن خدای کـه ذات مقدسش ازلی است
              شهید اول این فتنه محسن بن علی است
 
مگو سقیفه بگــو جنـگ بــا کتاب خدا
مگو سقیفه بگــو قتـــل سیـدالشهدا
مگو سقیفه بگــو مقتـل امـام حسین
مگو سقیفه بگــو ظهـــر روز عـــاشورا
مگو سقیفه بگو خنجری به حنجر دین
مگو سقیفه بگو خیزران و طشت طلا
                     مگو سقیفه بگو قتلگاه حجر و سعید
                     مگو سقیفه بگـو مجلس شـراب یزید
 
خـدا گـواست کــه اهـــل خطــا خطـــا کردند
پـس از رســـــول بــــه اولاد او جفـــــا کـردند
هــزار بــار پــس از آن سقیفـــه تــــــا امـــروز
علیـه دیـــــن خـــداونــــد کــــودتــــــا کــردند
پس از سقیفه چه خون‌ها که ریخت از شیعه
پس از سقیفـه چـه ســرها ز تــن جدا کردند
                           ولی عصر، امام زمان تو میدانی
                           ز دشمنـان خـدا انتقام بستانی
 
امیـد شیعـه یگـانه مسیــح مکتــب ما
بیـا کـه جان ز فـراقت رسیده بر لب ما
چقـد ظلم و جنایت چقدر شیعه‌کشی
عزیز فاطمه غیر از تو کیست صاحب ما
بیــا کـه منتظــر بــــرق ذوالفقــار تـوایم
بیـا کـه روز شــود بــا ظهـور تو شب ما
                 گنـاه شیعـه فقط مهر خاندان شماست
                 خروش «میثم» فریاد شیعیان شماست


تاریخ ارسال : سه شنبه 14 آبان 1392
آخرین بازدید : یکشنبه 26 آذر 1396
تعداد بازدید کننده : 1563
دفعات مشاهده : 1640
» ارسال نظرات
متن پیام : *
نام :
تصویر امنیتی :
 
 
 

معرفی کتاب یک ماه خون گرفته یازده / اثر جدید استاد غلامرضا سازگار

قال الرضا علیه السلام
به مناسبت در گذشت عالم ربانی میرزای شیرازی

بدانید که فقیه کسی است که خیرش را بر مردم سرازیر سازد و آنان را از دشمنانشان نجات دهد و نعمتهای بهشتی را بر آنها فزونی بخشد و خشنودی خدا را برایشان تحصیل نماید.(البحار:جلد 2،صفحه 5)

مسئله روز

پرسش : آیا بعد از تیمم بدل از غسل، تیمم بدل از وضو نیز لازم است؟

پاسخ : در تیمم بدل از غسل جنابت، برای نماز، وضو یا تیمم بدل از وضو لازم نیست؛ ولی در تیمم بدل از سایر غسل‌ها، برای نماز وضو یا تیمم بدل از وضو نیز لازم است.

 

آیات عظام سیستانی، مکارم و نوری: خیر، لازم نیست برای نماز، وضو یا تیمم بدل از وضو بگیرد (خواه غسل جنابت باشد یا غسل‌های دیگر)، به جز غسل استحاضۀ متوسطه؛ ولی اگر به جا آورد، بهتر (احتیاط مستحب) است.

نجشنبه 9 آبان

(رسالۀ‌دانشجویی،احکام‌تیمم،پرسش 92)

اینستاگرام

پنل کاربری

کلیه حقوق مادی و معنوی مطالب متعلق به موسسه هنر و ادبیات هلال می باشد
طراحی و برنامه نویسی گروه فاواتک