ترکیب بند حضرت زهرا سلام الله علیها

بند اول

ای ثنـایت سـراسـر قـــرآن
لیلـة‌القــدر خــالـق سـرمد
کرده گل روی سینه و دستت
مـادر تـوست مـادر تـوحید
حـجـره تـوست کعبـه احمد
نطـق تـو ذوالفقـار شیر خدا
            قدر و تطهیـر و کـوثر قرآن
دختر وحـی و مــادر قرآن
بــوسـه‌هـای پیمبـر قرآن
دختـر تـوست دختـر قرآن
خانـه تـوست سنگـر قرآن
دست تو دست حیدر قرآن
هم خداوند بـر تو داده سلام
هم نبی پیش پات کرده قیام

بند دوم

تــو بـتــول مطـهــری زهــرا
هـرچـه گفتـند در فضــائـل تو
همسرت مرتضی سر است از تو
حجـج الله را تـــویـی حـجـت
چـون دو انگشت احمد مـرسل
هـم نبی را تـو روح و ریحـانـی
            تــو تـمــام پیمبـــری زهرا
بــاز دیــدنـد بــرتـری زهرا
یا تـو از همسرت سـری زهرا
عصـمـت الله اکـبـــری زهرا
تــو بـه قـرآن بـرابـری زهرا
هـم علی را تـو یــاوری زهرا
تا صف حشر با علی هستی
سپـر مـرتضی علـی هستی

بند سوم

تو بــه قـــرآن زبــان گـویایی
ما همـه ذره و تــو خـورشیدی
تـو کتــاب خــدا ز پـا تـا سـر
چه بگـویم بـه مـدح و منقبتت
که گشوده است دست حیدر را؟
همه جـا تـربت مقدس توست
          تـو خـدا نیستـی و یکتــایی
ما همـه قطـره و تـو دریـایی
تــو رســول خـدا ســرا پایی
هرچه گویم کـم است زهـرایی
تو، که خود دست حق تعالایی
همـه جــا کعبــه دل مــایی
قبر تو در قلوب خسته ماست
حرم تـو دل شکستـه ماست

بند چهارم

مهر تو آب و مهر تو در خاک
جـان قرآن، فدات جان همه
دوستان را سوا کنی در حشر
افتخـار خـدا شـود نَفَسَـت
شک ندارم که بـا محبت تو
هرکه با حب تو شهید شهید
          حجره‌ات قلب خواجه لولاک
روح تـوحید روحنـا بفـداک
همچنان دانه از دل خاشاک
چـون سـرایی و نعبـد ایاک
می‌شـود نـامۀ گنـاهم پاک
هرکه بی‌مهر تو هلاک هلاک
به خدا تو تمام اسلامی
ذوالفقـار امـام اسلامی

بند پنجم

ماه عکس نقاب صورت تـوست
قلب احمد کـه جایگاه خداست
اجــر پیغمبــر و ذوی‌القـربـی
هرچه خـواندیم بیشتـر دیدیم
بـه دفــاع امــام مظلــومـت
مصطفـی ایستـاده بـر سـر پـا
           چـارده آفتـاب طلعـت توست
از ازل خــانـه محـبـت توست
به محمّد قسـم مـودت توست
همه قرآن کتاب عصمت توست
سینه تـو کتـابِ غیـرت توست
همچنان پاسدار حرمت توست
لیلة‌القدر چـارده معصوم
تا ابد قدر توست نامعلوم

بند ششم

ای سلام خدا به جـان و تنت
صلـــوات خـدای عــزوجـل
هم رسول خداست هم گامت
روح صدهـا مسیح در نفست
ارث ایثـار تو نصیـب حسین
قبـر تـو پـاسدار غــربـت تو
           عکس جنـت گلـی ز پیـرهنت
هـم به روح بــزرگ هـم بدنت
هـم ولـی خداست هم سخنت
ذکـر صـدهـا کلیـم در سخنت
حلم و صبرت رسیده بر حسنت
بـوده‌ای نـاشنـاس در وطنـت
چه ستم‌ها رسید بر جانت

پـدر و مـادرم بـه قربانت

بند هفتم

نخل دیـن را تو ریشه و ثمری
ملـکی نــه نکــوتـر از ملـکی
تو که هستی که فوق مخلوقی
مرتضی را تو ذوالفقـار و سپـر
بـه کـدامین گنـه زدنـد تـو را
به کبـودی صــورتت سـوگـند
           مخزن عـلم غیـب را گهـری
بشـری نه فـراتـر از بشـری
تو که هستی که مادر پدری
مصطفی را تـو پـاره جگری
ای کـه سر تا قـدم پیامبری
که تو از برگ گل لطیف‌تری
باغ جنت کجا؟! و دود کجا؟!
گل کجا؟! صورت کبود کجا؟!

بند هشتم

نخل طاها چه شد به بـرگ و بـرت؟
میــوه‌ات چیــدنی نبــود هنــوز!
هــم تـــو اول شهیـــده حیـــدر
پیـش چشـم علـی زدنـد تــو را؟!
هــرچـه دور امــام خــود گشتـی
همچو شمعی که بی‌صدا می‌سوخت
          کـی روا بــود بشکنــد کمـرت؟
با لگد از چـه چیـده شد ثمرت؟
هـم شـد اول شهیـد او پسـرت
سـوخت بـر گریه علی جگــرت
تــازیـانه زدنـــد بیشــتــرت
بی‌صـدا بــود گــریـه سحـرت
گرچه جز یا علی نمی‌گفتی
درد خود با علی نمی‌گفتی

بند نهم

ای دل احمـد آشیـــانـه تـو
مثـل قـرآن آیــه آیــه شده
حـرم تـو بهشـت قـرب خدا
درِ آتش گرفته بـا تـو چه کرد
سرو قدت خمیده بود و هنوز
درد خود با علی نگفتی و بود
           کعبـه گـرم طــواف خـانه تو
تــن نـیــلی ز تــازیـانـه تو
دل مــا قبــر بی‌نشــانـه تو
ای همایی که سوخت خانه تو
کـوه غم بــود روی شـانـه تو
یــاعلـی یــا‌علـی تــرانه تو
رکن بشکسته علی برخیز
بر امام غریبت اشک بریز

بند دهم

بی‌تو تـاریک روزگـار علی است
دیده بستی و چارده قرن است
قبــر تــو سیـنـه رسـول خدا
دختــر چـــار سـالـه‌ای داری
هیـجـده سـالـه علـی بی تـو
روز و شـب در غـم علـی گریند
            بی‌تو بیـت علی مـزار علی است
خطبه‌های تو ذوالفقار علی است
زائـرت چشـم اشکبـار علی است
که عــزادار و خـانه‌دار علی است
زینب چـار سـاله یــار علی است
هر شب و روز گریه کار علی است
تا مدینه است شهر غـربت تو
اشـک «میثم» نثـار تربت تو

 

صدف نبوت 9- غلامرضا سازگار

تاریخ ارسال : پنجشنبه 20 مهر 1396
آخرین بازدید : شنبه 26 مرداد 1398
تعداد بازدید کننده : 439
دفعات مشاهده : 514
» ارسال نظرات
متن پیام : *
نام :
تصویر امنیتی :
 
 
 

سرود ولادت امام هادی علیه السلام

ترجمه منظوم خطبه غدیر / سروده استاد غلامرضا سازگار (5)

سرود میلاد امام رضا علیه السلام

سرود میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها

قال الهادی علیه السلام

فروتنی آن است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو چنان باشند.

(المحجة البیضاء: جلد 5، صفحۀ 225)

مسئله روز

مسئله : اگر برای مسح، رطوبتی در کف دست نمانده باشد نمی‌تواند دست را با آب خارج، تر کند، بلکه (آقای سیستانی:... باید از ریش خود رطوبت بگیرد و با آن مسح نماید و گرفتن رطوبت از غیر ریش و مسح نمودن با آن محل اشکال است.) باید از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد و با آن مسح نماید.

(آقای بهجت:... بنابر احتیاط باید اول از تری موی ریش و ابرو کمک بگیرد و اگر در آنها تری نبود از دست‌ها رطوبت می‌گیرد.)

آیت‌الله مکارم: اگر رطوبت کف دست خشک شود می‌تواند از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد با آن مسح کند، ولی از آب خارج جایز نیست و اگر فقط به اندازۀ مسح سر رطوبت دارد سر را با همان رطوبت مسح کند برای مسح پاها از اعضای دیگر، رطوبت بگیرد.

 (توضیح‌المسائل‌مراجع،مسأله 257)

اینستاگرام

پنل کاربری

کلیه حقوق مادی و معنوی مطالب متعلق به موسسه هنر و ادبیات هلال می باشد
طراحی و برنامه نویسی گروه فاواتک